Laddar för val – i London

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Miljöpartiet: Vi vill arbeta mot den invandrings- och EU-fientlighet som får allt starkare fäste i Storbritannien

I dag, på Europadagen och snart ett år innan valet till Europaparlamentet, inrättar vi i Miljöpartiet vår utlandsavdelning i London. MP London blir en del av partiets arbete för att öppna upp politiken för fler – men också av våra förberedelser inför valåret 2014. Omkring 50 000 svenskar bor och verkar permanent i London och långt fler befinner sig i staden mer tillfälligt. Detta gör London till Sveriges största utländska stad. Genom MP London ger vi nu möjlighet för dessa Londonsvenskar att engagera sig politiskt i den gröna rörelsen inför EU-valet i maj 2014 samt det svenska riksdagsvalet samma år.

Det blir alltmer tydligt, särskilt bland unga, att nationsgränser inte är ett hinder för politiskt engagemang, utan snarare kan vi därigenom skapa samarbete och engagemang över gränser. Flera andra gröna partier startar upp utlandsavdelningar i London. Och rätten att rösta inom EU visar på vilka möjligheter och friheter vi har som EU- medborgare.

I eurokrisens spår prövas solidariteten. Med hög arbetslöshet och ökande klyftor i många medlemsländer är det lättare för högerpopulistiska krafter att spä på misstänksamhet mellan grupper. Det är ingen slump att främlingsfientliga krafter med nationalistiska argument om stängda gränser vinner mark i länder med stora ekonomiska problem.

Även i Storbritannien förs en starkt EU-kritisk debatt parallellt med växande främlingsfientliga strömningar. I de lokalval som hölls runt om i landet i torsdags gick invandrings- och EU-fientliga UK Independence Party (UKIP) starkt framåt. UKIP – som kallar klimatförändringarna för ”grönt struntprat” och profilerar sig mot invandrare som de menar stjäl jobb och utnyttjar välfärdssystemet - vill att Storbritannien omedelbart ska lämna unionen och frysa all invandring under fem år.

Det blir allt tydligare att i EU-valet 2014 kommer en politisk konflikt att framträda – mellan politik för ökad öppenhet och minskade utsläpp och en politik för minskad öppenhet och ökande utsläpp.

Miljöpartiet vill – tillsammans med andra gröna partier- vara en tydlig motkraft mot den invandrings- och EU-fientlighet som får allt starkare fäste i Storbritannien och runt om i Europa. Vi vill stå upp för öppenhet och mångfald, som är en stor del av Londons dragningskraft och charm och som gör den till den världsstad den är. Vi vill värna den fria rörligheten och de möjligheter som vi i dag har som EU-medborgare så som att studera eller arbeta i ett annat EU-land. Miljöpartiet vill diskutera EU-frågor på ett konstruktivt sätt: vilka rättigheter och skyldigheter har vi som EU-medborgare i ett annat land? Hur kan vi engagera oss för ett solidariskt EU som tar ansvar för en hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling? Vi vill verka för ett EU som tar ansvar för de gigantiska utmaningar som vi gemensamt står inför: klimatförändringarna och den ekonomiska krisen i Europa som har ställt miljontals unga utan varken jobb eller studier och som riskerar en hel generation. För att möta dessa utmaningar krävs ny politik, bättre samarbete och mer utbyte, inte höjda murar och stängda gränser.

Maria Skalin, språkrör, MP London

Anders Wallner, partisekreterare, Miljöpartiet de gröna

Publisert: