Johan Hedin (C): Därför vill vi ha fri invandring

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Visionen handlar i grunden om alla människors lika rätt och värde

KRITISKAllianspartnern, migrationsminister Tobias Billström (M), avfärdar Centerns förslag om fri invandring.
KRITISKAllianspartnern, migrationsminister Tobias Billström (M), avfärdar Centerns förslag om fri invandring.

Vi sätter inte visioner för att de ska vara lätta att nå. Syftet med våra visioner är att staka ut ­vägen mot vad vi anser vara ett bättre samhälle.

Tusentals centerpartister har under året arbetat med det förslag till idéprogram som i dag lämnas till partistyrelsen och som extrastämman i mars nästa år ska ta ställning till. Jag ser fram emot en utvecklande fortsatt debatt inför och på stämman kring ­detta angelägna ärende.

Utan att föregripa stämmans beslut vill jag personligen uttrycka mig positiv till förslaget om fri ­invandring, även om man måste vara fullständigt klar över att det kommer att behövas genomgripande förändringar inom flera ­politikområden för att göra den visionen till verklighet.

Jag ser det som en mänsklig ­rättighet att söka sig en fristad och en försörjning även utanför det land man är född i. Människor av i dag avgränsas inte till sin stad, sitt län eller ens sitt land. Det är inte en vision utan en verklighet. Dessvärre är ­dåliga system på arbetsmarknaden en del av samma verklighet.

Ett stort problem i dag är att systemen som människor ska ­leva i påfallande ofta sätter upp hinder. Hinder som i sin tur skapar ytterligare problem. Kriminalitet, bidragsfusk, utanförskap, arbetslöshet och social utslagning är inte problem som specifikt går att koppla till invandring – trots att många gör sitt bästa för att påstå det. Att hävda att detta är problem som enbart har med invandring att göra är enligt min mening att ge en förljugen bild av verkligheten.

Ungdomar är en annan utsatt grupp som har svårt att komma in på arbetsmarknaden och ­etablera sig i samhällets olika ­system. Trots det är det ingen som förespråkar minskad barnafödsel. Ungdomar betraktas som en outnyttjad resurs som samhället slarvar bort. Invandrare bör betraktas på samma sätt. I dagsläget delar unga och ut­rikesfödda många problem på arbetsmarknaden, ofta för att man saknar erfarenhet och att det är svårt att få in en första fot i någon bransch.

De problem vi förknippar med ­integration kommer oftast från arbetsmarknadsproblem. Att människor inte kan få ett jobb med möjligheter till att tjäna pengar, utvecklas socialt och ­professionellt samt påverka sin vardag är ett gigantiskt problem som drabbar hela samhället. Att invandrare och unga drabbas särskilt hårt är mycket allvarligt. Man måste ­söka alla strukturella, institutionella och kulturella ­orsaker till detta. Det kräver mod, nytänkande och reformer av nuvarande ­system.

Långvarigt utanförskap låser fast människor i bidragsberoende och det ekonomiska steget för att gå från försörjningsstöd till att leva på eget arbete blir ibland mycket högt. För samhället är det inte hållbart på sikt.

Det finns ingen motsättning mellan invandring och fungerande ­system där människor har möjligheten att arbeta, undvika ­bidragsberoende och på egen hand styra sin framtid.

Om man värnar friheten och alla människors lika rätt och värde bör man också betrakta alla individer som potentiella tillgångar som kan bidra till samhället. Det kräver system som ger den möjligheten.

Johan Hedin

DEBATTÖREN

Johan Hedin, 43, Stockholm. Riksdagsledamot och migrations‧politisk talesperson för Centerpartiet.

DEBATTEN

I dag håller Centerpartiet en presskonferens där förslaget till ett nytt idéprogram kommer att presenteras. Redan i helgen skapade förslaget rubriker, eftersom det inkluderar en vision om fri invandring. Här förklarar dagens debattör varför han ser positivt på förslaget.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN