ÅSIKT

Från it-nation till städnation

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
1 av 2 | Foto: It-kompetens blir en klassfråga när hem-pc-reformen skrotas till förmån för städavdrag, menar Monica Green, riksdagsledamot för s.
DEBATT

Hem-pc-reformen har inneburit en revolution i datamognad. Många har haft möjlighet att skaffa en modern dator och utvecklas i sitt datorkunnande, vilket både lett till personlig utveckling samt varit en stor hjälp för företagen. I vårt moderna samhälle är de digitala klyftorna mindre än i andra länder, men fortfarande stora mellan åldersgrupper och beroende på inkomst. För att vi på bästa sätt ska kunna utnyttja de nya möjligheter som it-samhället erbjuder oss måste alla medborgare kunna vara delaktiga.

Därför ser jag det som ett naturligt steg att utveckla hem-pc-reformen till att omfatta även andra grupper än den gör i?dag. Varför inte införa ett hem-pc-avdrag även för exempelvis studenter och pensionärer? Eller ett generellt hem-pc-avdrag för alla?

Ett avskaffande av reformen är ett ideologiskt ställningstagande mot det moderna it-samhället och mot att Sverige har en ledande position i världen när det gäller användandet av ny teknik. Genom att införa förmånsskatt för alla som har skaffat dator via hem-pc-reformen och lägga på extra avgifter för arbetsgivaren vill moderatregeringen att reformen ska självdö. Dessa pålagor ska vara med och finansiera skattesubventioner till dem som har råd att anställa hembiträden.

Från att i dessa globaliseringens tider konkurrera på världsmarknaden med hög teknologisk kompetens vill den nya moderatledda regeringen att Sverige ska konkurrera med städkunskaper. Städkunskaper i all ära, men Sveriges framtida konkurrenskraft borde inte baseras på just den branschen.

Resultatet av ett avskaffande av denna reform skulle bli förödande. Både när det gäller it-mognaden i hushållen och när det gäller arbetstillfällen.

Minst 3?000 heltidstjänster försvinner och sammanlagt berörs cirka 4?400 personer inom service, installation och support. Lägg så till att moderatregeringen redan aviserat att den it-politiska strategigruppen ska avskaffas så blir avsikten än mer tydlig.

De digitala klyftorna kommer att öka. It-kompetens blir en klassfråga i moderaternas Sverige.