ÅSIKT

Vuxna sviker unga i miljöfrågorna

DEBATT

Debattörerna: ”Klimatfrågan är större än det partipolitiska käbblet och ungdomar vill se mer praktiska förslag”

Foto: December 2006: 500 meter av E 6:an försvann mellan Munkedal och Uddevalla efter ett jordskred. Marken var underminerad av vatten efter långvarigt regnande.

Ungdomsbarometerns senaste undersökning där över 10 000 svenska ungdomar deltog, visar att miljöfrågor blir allt viktigare för dagens unga.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är kanske inte så förvånande. Mer oroande är det låga förtroende som unga människor har för hur vuxna agerar för att lösa klimatfrågan.

Framför allt saknar ungdomar förtroende för den svenska regeringen och för storföretagen. Ju längre vuxna väntar med att genomföra kraftfulla och sammanhängande åtgärder, desto större utmaningar läggs över i ungdomarnas knä.

Vad anser då unga människor om företagen och regeringen? Mer än var fjärde ungdom i undersökningen anser inte att storföretagen är ett dugg trovärdiga i miljöfrågor. Över hälften av ungdomarna anser vidare att regeringen antingen inte är ett dugg trovärdig (17 procent) eller i alla fall inte särskilt trovärdig (35 procent).

När det gäller storföretagen visar det sig att svaret på frågan om hur ungdomar helst skulle vilja påverka för en bättre värld, är att nästan hälften främst vill göra det genom varor eller tjänster som de köper. Det är alltså inte i första hand genom att gå med i ett politiskt parti eller genom att skriva insändare som man vill påverka.

Nu samlas världens vuxna på Bali för att skapa ett nytt internationellt klimatavtal. Världens förhoppningar är stora på att vi denna gång ska få med USA och Kina i mer kraftfulla åtgärder. Internationella avtal är av avgörande betydelse för möjligheterna att lösa klimatutmaningarna, men vi behöver inte vänta på att världens regeringar ska komma överens. Mängder av åtgärder kan göras redan nu! Vi vet att om vi väntar med initiativ och åtgärder så blir problemen större och lösningarna dyrare. Vi vill inte att nästa generation ska drabbas av detta.

Vad har då unga människor själva för lösningar på problemet? Ungdomsbarometerns nya undersökning visar att ungdomar idag tror att det som i praktiken får dem att bli mer miljövänliga är att det blir billigare och enklare att agera miljövänligt (71 procent), att de får mer information om miljöproblem och deras lösningar (57 procent), samt att människor i deras omgivning också agerar mer miljövänligt (34 procent).

Unga människor är inte intresserade av om Sverige är bäst i klassen i klimatfrågor eller inte, om ett parti vinner fler röster eller inte. Unga ser bortom nationsgränserna och ser att vi står inför ett globalt problem. Klimatfrågan är större än det partipolitiska käbblet och ungdomar vill se mer praktiska förslag, gemensamma och kraftfulla åtgärder. Som deltagarna i en av Ungdomsbarometerns fokusgrupper konstaterade: "Vi får ju alltid bara veta att om ingen gör någonting så kommer det att blir så här hemskt om 10 eller 50 år. Det går inte att ta in. Om vi istället fick veta de positiva effekterna av att göra saker, så skulle vi också kunna agera."

Unga människor vill alltså bidra till ett bättre klimat men efterfrågar ökad kunskap och förebilder i sin omgivning för att lyckas med detta. Om ungdomar upplever att politiker, företag inte räcker till kan ungdomsorganisationer vara en förebild och en kanal för deras engagemang. Ungdomsorganisationer i Sverige samlar över en halv miljon unga människor. Det är en kraft i samhället för att öka kunskapen hos ungdomar om ”de positiva effekterna av att göra saker”.

Trots en bred konsensus om klimathotet och behovet av gemensamma kraftansträngningar når ungdomsorganisationer här inte sin fulla potential. När LSU – Sveriges ungdomsorganisationer - velat ta initiativ i frågan och sökt stöd hos myndigheter så har det blivit nej eftersom LSU inte har miljö inskrivet i stadgarna. På så vis motarbetas nya aktörer på området av statliga myndigheter, trots att fler aktörer är avgörande för framgång i klimatfrågan.

Klimatet är vår generations ödesfråga, vare sig vi vill eller inte. Lika självklart som att vuxna inte sviker unga människor när det gäller våld och mobbning, borde det vara att inte lämna unga ensamma med klimatfrågan. Ändå är det precis vad som händer. Vuxna skjuter viktiga beslut på framtiden för att vinna nästa val – eller för att kunna presentera ännu en kvartalsrapport som möter ägarnas höga krav på avkastning.

Ungdomsbarometerns undersökning visar att unga har förtroende för Världsnaturfonden WWF i klimatfrågor. WWF toppar undersökningens lista över de trovärdigaste aktörerna i miljöfrågor. Det kanske beror på att naturvårdsorganisationerna har arbetat intensivt år efter år och inte vänt kappan efter vinden.

Vi kan i Sverige visa för resten av världen att det är möjligt att leva och agera klimatsmart. Vi har tekniken på plats, vi har välutbildade medborgare och ungas engagemang och vilja. Det som fattas nu är kraftfulla åtgärder inom offentlig sektor, näringslivet och för privatpersoner.

Vi i civilsamhället vill vara med och ta vårt ansvar. Vi bjuder därför tillsammans in engagerade unga människor från hela världen till en internationell konferens 2008 på tema klimatförändring. Tillsammans samlar vi nu alla krafter som vill engagera unga och ungdomsorganisationer i arbetet för ett bättre klimat. Vill vi ha en effektiv tvärpolitisk klimatplan måste allas röster vara hörda.

Det handlar inte längre om partipolitik i Sverige. Det handlar om vår framtid.

Debattörerna

Lasse Gustavsson

generalsekreterare

Världsnaturfonden WWF

Peder Gunnarson

verksamhetsansvarig

Ungdomsbarometern

Hanna Hallin

ordförande

LSU – Sveriges

ungdomsorganisationer

Arne Forstenberg

projektledare

GlobalFOCUS