ÅSIKT

REPLIK: Visst finns det demokrater i de muslimska länderna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

I en debattartikel i Aftonbladet (11/2) uppmärksammade jag den i väst osynliggjorda men i den muslimska världen dominerande miljö av islamistiska aktivister som insisterar på att protesterna mot Jyllands-Postens nidteckningar måste vara fredliga och lagliga. Islamister som tar avstånd från våld stämmer inte med Fredrik Malms världsbild enligt vilken alla islamister är terrorister. Förbryllad över uppgiften att politisk islam inte är en enhetlig ideologi och att det bland dess många tolkningsmöjligheter finns islamdemokrater som betonar pluralism och mänskliga rättigheter, frågar Malm: ”Var då någonstans?”

Svaret är att islamdemokrater är en oppositionsmiljö över stora delar av den muslimska världen, inte minst i arabvärlden, där de befolkar tusentals folkrörelser, fackföreningar, partier och ic­kestatliga frivilligorganisationer som bär upp mycket av det civila samhället.

Att det finns islamdemokrater är inte konstigare än att det finns kristdemokrater eller kristna socialdemokrater. Det märkliga är snarare att västvärldens demokrater inte uppmärksammat sina demokratiska fränder i den muslimska världen utan envist fortsätter att dra alla islamister över en kam. Detta är allvarligt, inte minst för att det möjliggjort en hård repression av den islamdemokratiska oppositionen under täckmantel av att bekämpa terrorister.

I likhet med Malm tror jag att ”den muslimska befolkningen är trött på att lyda under förtryck. De vill bestämma över sitt liv själva”.

Låt oss då gemensamt ta strid mot ockupationen av muslimska länder, mot regionens diktaturer och dess amerikanska understödjare, mot storbolagens plundring av regionens resurser och mot alla de övergrepp som begås under namn av kriget mot terrorism. För det behöver man inte vara islamist. Det räcker med att vara medmänniska.

Tidigare inlägg i debatten:

Mattias Gardell (docent i religionshistoria bor och forskar i Kairo