Debatt

Vår världsbild är styrd av högern

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Ulla Johansson: Den borgerliga ideologin präglar dagens nyhetsförmedling

Högerdominans Dagspressen i Sverige består till största delen av borgerliga tidningar. Här är några exempel.
Högerdominans Dagspressen i Sverige består till största delen av borgerliga tidningar. Här är några exempel.

Min bekantskapskrets består av familjer ur arbetarklass och lägre medelklass. Om jag grupperar dem socialt.

Godhjärtade och välmenande människor. Så länge vi samtalar om väder och vind, den senaste filmen eller tv-programmet . Så länge jag utövar självcensur vad gäller samtalsämnen. Vis av erfarenheten vidrör jag aldrig kontroversiella frågor. Som arbetslösheten i Sverige eller USA:s blodiga ockupation av Irak.

Eftersom alla dessa människor läser sin borgerliga ortstidning och Dagens Nyheter och ser SVT:s nyhetsprogram är de fast övertygade om att de arbetslösa inte vill arbeta, är lata och initiativlösa, att sjukskrivna människor simulerar sin sjukdom, att USA anfallit Irak för att där införa demokrati.

En borgerlig världsbild genomsyrar alla de media mina vänner kommer i kontakt med. Och helt tror på. Skulle någon med tillgång till annan information ta till orda i mina vänners grupp så blir där generat tyst eller någon blir alldeles hemskt arg. Och den avvikande personen får en hårdhänt placerad kommuniststämpel i pannan.

Vänsterns folk är ju väl medvetna om den borgerliga dominansen över media och all desinformation som går ut i samhället. Vänstern diskuterar problemet. Men man har från den sidan inte förstått den totala genomslagskraften hos en slugt inbäddad propaganda. Detta att ingen undgår att påverkas. En borgerlig ideologi genomsyrar dagsaktuell nyhetsinformation, förlagens böcker, skolans undervisning. Allt och hela vägen. Den rådande samhällsstrukturens absoluta självförsvar.

Vi får här även väga in nöjesindustrins grepp över över våra tankar. Vi erbjuds underhållande teater och show. Uddlös underhållning. Och dessa många filmer vars ”berättelser” är endast yta – även de som skildrar brott och död. Även detta bekymrar vänstern. ­Ibland.

Att vänstergrupper ger ut små ambitiösa tidskrifter hjälper föga här. Eller att vänsteraktivister ibland lyckas bli intervjuade i ett eller annat tv-program. För att där få sin person och sina åsikter förhånade.

Trots socialdemokratins politiska styrka äger partiet inte plattformar där det kan försvara sig mot det sanslösa skallet mot dess politik och politiker. Där 90 procent av alla media deltar. Hela fältet av blodhundar.

Vi fick inte genom skolan lära oss ett kritiskt tänkande. Gavs aldrig verklig insikt i samhällets verkliga strukturer. Bara en sorts formella kunskaper som aldrig vidrörde något för oss väsentligt. Hur läser ungdomarna historia i vår skola? Vilka läroböcker informerar om klassmotsättningar i förfluten tid – och de nedärvda, annat än i förbigående?

Jag känner en svart pessimism kring detta. Brett upplagd information kostar enorma summor. Visst har LO och socialdemokratin ekonomiska resurser att starta en helt egen dagstidning och även öppna andra informationskanaler. Men även om de tänkte tanken skulle ju den biten media inte räcka långt. Vad med skolböckerna, vad med underhållningsindustrin? Vad med traditioner från det äldre samhället, garanterat konservativa även de.

Jag lever i en vardagsvärld, en vardagsmänniska bland alla andra. Tillsammans är vi snärjda i ett ideologiskt grepp vi inte kan ta oss ur. Femtio procent av oss tänker rösta på högerpartierna i nästa val. Egendomligt att ingen frågar sig hur en sådan absurditet kan uppstå.

Vi röstar på dem som tänker ge oss ordentligt med stryk, socialt och ekonomiskt. Vem/vad har intalat oss att handla så? En fråga att ställa!

Är demokratin hel när samhällets media, läromedel och intellektuella utbud ligger i händerna på en ägande överklass? En fråga att ställa.

Tragedin är att vi i socialgrupp tre inte har kraft eller resurser att fördjupa vår samhällskunskap. Eller diskutera kring vad och vem som maskerat styr oss.

Ulla Johansson (pensionär Hisings Kärra)

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt