ÅSIKT

Dina önskemål om ledigt går att lösa

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

avAnders Thoresson

DEBATT

Riksrevisorn: Om verksamhetens krav tillåter finns det inga hinder

Bäste Qaisar!

Du har skrivit till mig i en debattartikel i Aftonbladet och tar upp frågan om att det ska vara möjligt att arbeta helgdagar som har sitt ursprung i kristendomen för att istället vara ledig vid någon annan högtid.

Riksrevisionen är en organisation med ett unikt uppdrag – att granska den statliga verksamheten. Myndigheten är också en kunskapsorganisation som önskar vara en attraktiv arbetsplats för alla medarbetare. Alla som arbetar på Riksrevisionen ska känna att arbetsgivaren underlättar och bejakar möjligheterna att utföra ett gott jobb och erbjuder en god arbetsmiljö oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

De frågor du reser måste naturligtvis lösas inom ramen för gällande regler och kollektivavtal. Vidare måste varje arbetsgivare ta hänsyn till hur olika lösningar påverkar verksamheten och dess effektivitet. Mot denna bakgrund har Riksrevisionen – som jag tidigare informerat dig om – bedömt att det är möjligt att till viss del tillgodose ditt önskemål.

Att kvitta röda dagar kan vi hantera arbetsrättsligt genom en skriftlig ”enskild överenskommelse” mellan arbetsgivaren (personalansvarig chef) och medarbetaren. Det gäller de 13 allmänna och lagreglerade helgdagarna i Sverige. I praktiken innebär detta att de anställda på Riksrevisionen som vill utnyttja den här möjligheten i början av året sluter ett avtal med sin närmaste chef som har att pröva förenligheten med verksamhetens krav.

Claes Norgren
Riksrevisor

ARTIKELN HANDLAR OM

Samhälle