Debatt

Inbilla er inte att det här räcker

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Grön ungdom: Parisavtalet är ett golv, inget mer än så

Lorentz Tovatt, språkrör Grön ungdom.

DEBATT. Klimatförhandlingarna har pågått i snart 25 år och har nu äntligen gett resultat. Avtalet som slutits i Paris ger framtidshopp, men vi ska inte lura oss själva att tro att detta räcker. FN-processen är viktig, men kommer behöva kompletteras med mycket mer ambitiösa nationella och regionala initiativ.

Klimatförhandlingarna i Paris har precis avslutats. Resultatet blev enligt förväntningarna, ett avtal som delvis binder länderna till att göra klimatsatsningar och minska sina utsläpp. I avtalet finns också det tidigare löftet om att rika länder ska tillhandahålla 100 miljarder dollar årligen från 2020 i klimatfinansiering till fattiga.

Detta är bra, och Sverige har spelat en avgörande roll. Miljöminister Åsa Romson har skickligt ansvarat för att hantera frågorna som rörde hur vi ska anpassa oss till uppvärmningen och hur fattiga länder ska kompenseras för skador.

Men vi ska inte för en sekund inbilla oss att detta är tillräckligt. Avtalet innebär ett relativt stabilt golv att stå på, men vi måste nå ända upp i taket om vi ska undvika klimatkris. De åtaganden länder skrivit upp sig på innebär att vi kanske begränsar uppvärmningen till knappt tre grader och redan när vi överstigit 1,5 grader riskerar vi klimatkatastrof.

Därför är det helt uppenbart att FN-förhandlingarna inte kommer räcka.

Detta innebär att vi måste bygga vidare på golvet, vi måste ha stegar och luftballonger för att nå högre. Och om vi ser oss om i världen är det också det som delvis pågår. På de ställen i världen där utsläppsminskningar i dag sker, beror det framför allt på nationella initiativ och modiga politiker. Det är där de stora förändringarna kommer ske även i framtiden.

Positiva exempel och föregångare är dessutom inte bara bra för enskilda länders klimatpåverkan, de sprider sig också vidare så att andra tar efter. Tysklands satsning på förnybar energi har gjort så att världsmarknadspriset på solenergi har fallit som en sten. Detta har lett till att billig och ren energi nu blir tillgänglig även för fattigare länder.

Danmark visar framfötterna med att vara bland de bästa länderna i världen på modern vindkraft och hållbar stadsplanering. Kalifornien har genom sitt cap-and-trade-system fått ner utsläppen och gjort miljövänlig teknik billigare och mer konkurrenskraftig. Det är dessa initiativ som nu gör skillnad och som sprider sig till andra länder och andra regioner.

Nu behövs det att vi kompletterar FN-systemet med ännu kraftfullare politik i andra forum. Låt EU och andra regioner ta ledningen. Bind ihop länders och regioners utsläppshandelssystem för att på sikt skapa ett globalt pris på utsläpp. Satsa på nationell nivå. Genomför energiomställningen som ger framtidens teknik och jobb. Låt kommunerna gå före med energieffektivisering och smart, modern stadsbyggnad.

Sverige har en nyckelroll att spela. Världen sneglar redan mot oss och imponeras av vårt hållbarhetsarbete i allmänhet och vår koldioxidbeskattning i synnerhet. Utveckla beskattningen, inför ett tufft kvotsystem för att bli först i världen med en fossilfri fordonsflotta, få igång investeringar i framtidens bränslen; bioenergi och el. Då blir vi en hållbarhetshärförare som kommer skapa större global skillnad än de flesta förhandlingsvinster vi bidragit med i FN-sammanhang.

Klimatförändringarna leder redan i dag till katastrofer världen om. Om vi ska klara av denna utmaning måste vi gå effektivt till väga. Då kan vi inte bara förlita oss på FN-arbetet, utan vi måste kickstarta arbetet överallt och på samhällets alla nivåer.

Lorentz Tovatt

Språkrör Grön ungdom, som deltagit på sju FN-konferenser om klimat

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

FN:s klimatmöte i Paris

ÄMNEN I ARTIKELN

FN:s klimatmöte i Paris

Paris

Miljöpartiet

Grön ungdom