Sjuka blir inte friskare för att de blir fattigare

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2016-02-05 | Publicerad 2016-01-29

S: I dag tar vi ett avgörande steg för en tryggare sjukförsäkring

Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister och Tomas Eneroth, gruppledare (S).

DEBATT. I dag blir ett viktigt socialdemokratiskt vallöfte verklighet när den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen äntligen avskaffas. Det är ett avgörande steg för en mer trygg, effektiv och förutsägbar sjukförsäkring.

Mellan januari 2010 och oktober 2015 har över 100 000 utförsäkringar skett i Sverige. Många har utförsäkrats två gånger och under det senaste halvåret har många tvingats lämna ersättningen en tredje gång. Sjukdomar låter sig inte styras av tidsgränser.  Bakom varje siffra finns en människa, ofta en kvinna. En mamma, syster eller dotter.

Utförsäkringar är inte lösningen när sjuksköterskor, socialsekreterare, lärare och vårdbiträden stressas till psykisk ohälsa. Den bortre tidsgränsen har orsakat stress och lidande för människor. Därför tas den nu bort.

Den borgerliga utförsäkringspolitiken var inte bara inhuman utan även ineffektiv. Men redan innan avskaffandet av den bortre tidsgränsen trätt i kraft vill Moderaterna återinföra den. Den moderatledda regeringen lämnade efter sig ökade kostnader för sjukpenningen med 12 miljarder.

Trots utförsäkringarna ökade sjukskrivningarna dramatiskt under Ulf Kristerssons tid som socialförsäkringsminister, och enligt prognosen kommer sjukfrånvaron att fortsätta öka.

De ökade antalet sjukskrivningar är negativt för hela samhällsekonomin. Det påverkar de reformer vi vill göra i välfärden och arbetsgivaren som förlorar kvalificerade medarbetare till sjukdom. Mest drabbas den enskilda människan som blir sjuk. Lösningen på den utmaning vi nu står inför är inte att utförsäkra fler, utan att skapa fler jobb. 

Det är självklart att alla som kan ska arbeta, och det är lika självklart att den som är sjuk ska ha tillgång till en trygg försäkring som ger rätt till snabb rehabilitering och ekonomisk trygghet.

Utvecklingen med den ökande ohälsan och de stigande sjuktalen är en av regeringens mest prioriterade utmaningar. Därför har regeringen satt upp ett ambitiöst mål. Sjukpenningtalet ska vara maximalt 9 dagar år 2020. Målet motsvarar 14 miljarder i lägre utgifter och 70 000 färre sjukskrivna jämfört med Försäkringskassans senaste prognos.

Det är 70 000 människor som inte behöver bli sjuka. Det är 14 miljarder som i stället kan investeras i jobb, skola och välfärd.

För att lyckas nå målet har regeringen tagit fram ett brett åtgärdsprogram i sju delar som fokuserar på förebyggande åtgärder, insatser under sjukfallet och stöd tillbaka till jobb.

Det handlar om att ge hälso- och sjukvården bättre möjligheter att stötta de som blir sjuka, att hjälpa arbetsgivare i det förebyggande och rehabiliterande arbetet och att ge Försäkringskassan förutsättningar att göra sina prövningar så att insatser kan sättas in i rätt tid. Ingen aktör kan klara den tuffa utmaningen på egen hand utan alla inblandade aktörer måste kraftsamla tillsammans.

För att på riktigt komma till rätta med sjukfrånvaron behöver vi vara långsiktiga och fokusera på förebyggande arbete och rehabilitering så att människor kan komma tillbaka i arbete. Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen bidrog inte till detta – tvärtom.

Vi behöver lärarna i skolan, undersköterskorna i vården och socialsekreterare i socialtjänsten – inte i sjukförsäkringen och definitivt inte utförsäkrade till fattigdom.

Annika Strandhäll

Tomas Eneroth