ÅSIKT

Vi får yttra oss – men inte mot Academedia

Slutreplik från lärarna efter skolkoncernens svar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Brita Nordholm
Academedia har försökt med både mutor och hot att få lärarna att lämna sina tjänster, skriver de i en slutreplik.
DEBATT

I sin replik säger sig Academedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskog i många år ha försvarat vår rätt att uttrycka vår uppfattning offentligt. Detta för oss helt okända stöd hoppas vi få behålla på de nya arbetsplatser dit Academedias ledning vill tvångsplacera oss efter att vi först blivit avskedad respektive avstängd. Grunderna till dessa repressalier har Academedia fortfarande inte lyckats backa upp med ett enda konkret belägg.

Academedia förnekar i repliken att de skulle ha avskedat någon, vilket är ren lögn. Som en elev vittnar om på vår förenings hemsida skrev rektorn själv till elever och föräldrar på den digitala plattformen Schoolsoft att en lärare blivit avskedad och en annan avstängd.

Paula Hammerskog antyder att problemen med oss har att göra med att ”den politiska agendan tar över i klassrum och lärarrum”. Dessa nya anklagelser saknar lika mycket som tidigare någon grund. Som lärare blir vi stolta när våra elever vågar höja kritiska röster mot auktoriteter, vilket skedde i samband med att vi stoppades från vår undervisning. Det ingår i vårt uppdrag att understödja deras kritiska förhållningssätt och demokratiska förmågor. Vi är professionella legitimerade lärare som utan minsta anmärkning skött vårt arbete under väldigt lång tid.

I övrigt är det illavarslande att Academedia tycks vilja (och redan kunna?) övervaka samtalen i lärarrummen, men det förtjänar en egen debatt.

Om det skulle finnas belägg för att vi har misskött vårt arbete, varför skulle det i så fall inte vara grund för det avsked som Hammarskog dementerar? Vi har båda erbjudits stora summor av skattebetalarnas pengar i utbyte mot att frivilligt lämna skolan, en åtgärd som hade varit överflödig om vi uppenbart hade brustit i vårt jobb.

Nej, Academedias resonemang hänger inte ihop på någon enda punkt. Den enda rimliga tolkningen är att det är vår opinionsbildning som irriterar Academedia. Att man också avaktiverat möjligheten att se och skriva inlägg och recensioner av skolan förstärker intrycket att Academedia anser att yttrandefrihet och fri åsiktsbildning inte omfattar kritik mot Academedia.

Academedia har med ömsom hot och mutor försökt göra sig av med oss. Skälen har fladdrat fram och tillbaka, men fortfarande finns inte ett enda dokumenterat fel som vi skulle ha begått. Faktum kvarstår: vår yttrandefrihet irriterar Academedia, och det finns ingen annan anledning till varför man uppbådar så mycket tid och kraft på att göra sig av med oss.


Göran Drougge, lärare på en Academediaskola sedan 16 år
Magnus Ekblom, lärare på en Academediaskola sedan nio år
Båda är medlemmar och aktiva i Lärarnas Riksförbund samt föreningen Elevintresse före vinstintresse.

Så här skriver du en debattartikel 00:33