Debatt

Kom igen pappor, ta mer ansvar i hemmet

Replik om stressen som kostar miljardbelopp

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: TCO
DEBATT

REPLIK. ”Utredningen om ett hållbart arbetsliv över tid” har räknat på kostnaderna för stressrelaterade ohälsa och landar på delsumman 8-9 miljarder kronor årligen för offentlig sektor och då är inte ens produktionsbortfall och individernas kostnader medräknade.

Kvinnor är överrepresenterade bland dem med stressrelaterad frånvaro och förklaringen till detta ligger i den könssegregerade arbetsmarknaden.

Det finns ett tydligt jämställdhetsproblem.

Det är positivt att utredaren har kommit fram till att ökad ledighet och sänkt arbetstid inte är lösningen för stressrelaterad ohälsa.

TCO ser ökad jämställdhet på arbetsmarknaden som en nödvändig del i lösningen för att minska den stressrelaterade ohälsan och för att nå ett hållbart arbetsliv för alla.

Kvinnor och män behöver ges lika goda förutsättningar att arbeta hela arbetslivet med hälsan i behåll. Bland annat behöver vi säkerställa att finansiering och ambitionsnivå är i samklang så att arbetsbelastning blir rimlig inom de offentligt finansierade välfärdstjänsterna som till största delen utgörs av kvinnodominerade yrken där arbetsmiljön generellt är sämre. Hälsosam arbetsbelastning med balans mellan krav och resurser lägger grunden för både hög kvalitet i välfärden och bra arbetsmiljö.

Regeringen borde ta initiativ till att utreda möjligheten och potentialen i att införa hälsobokslut med fokus på arbetsbelastning som ett sätt att styra verksamheten mot hälsosam arbetsbelastning och god kvalitet.

Kvinnor och män behöver också ges lika goda möjligheter att arbeta heltid samtidigt som de får ihop livspusslet.

TCO föreslår att de 90 lägstanivådagarna i föräldraförsäkringen byts ut mot 90 föräldratidsdagar med högre ersättning.

Dessa föräldratidsdagar får tas ut fem om året per förälder och barn när barnet är mellan tre och tolv år (tio dagar om året om barnet bara har en vårdnadshavare). Det uppmuntrar föräldrar att dela lika på föräldraansvaret och förenklar för alla att få ihop livspusslet under barnens uppväxt med minskad stress för kvinnorna som i dag tar merparten av det ansvaret.

Jämställdheten behöver öka både på arbetsmarknaden och i föräldraansvaret för att kostnaderna för stressrelaterad ohälsa ska minska.

Åsa Forsell, utredare på TCO med ansvar för jämställdhet
Ulrika Hagström, utredare på TCO med ansvar för arbetsmiljöfrågor


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE

DEBATT. Artikeln är en replik på: Stressen kostar oss nio miljarder per år

ÄMNEN I ARTIKELN

Arbetsmiljö

TCO

Föräldraförsäkringen