Vi vill ge unga jobb – vill ni?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2009-07-09

Stefan Löfven, IF Metall: Vi bjuder in till förhandling

Lägre löner och sämre anställningsvillkor är fel väg att gå för att minska ungdomsarbetslösheten. I stället behöver dagens unga få chans till utvecklande jobb med goda villkor. Först då får de en ärlig chans att bli vuxna och själva forma ett gott liv.

Ungdomsarbetslösheten är en tickande bomb som både hotar den unga generationen och hela samhället. Sämre självkänsla, fler sjukskrivna, skuldsatthet och ökat beroende av ekonomiskt stöd är några effekter. Arbetslösheten begränsar dessutom deras möjligheter att stå på egna ben och själva forma sina liv att kunna flytta hemifrån, leva ihop med den man älskar och så småningom bilda familj.

Därför är det märkligt att företrädare för regering, Svenskt Näringsliv och Timbro de senaste veckorna kommit med förslag för att ytterligare försvaga och begränsa de ungas möjligheter.

Men att föreslå sänkta lägstalöner är förstås inte i syfte att värna de unga, utan för att värna sig själva. De vill helt enkelt ha billigare arbetskraft. Och att påstå att en försämring av LAS skulle hjälpa de unga är rent nonsens. Det skulle i stället ge arbetsgivarna makten att godtyckligt välja och vraka bland både unga och äldre.

IF Metall accepterar inte halverade ingångslöner, statligt bestämda ungdomslöner eller försämrade anställningsvillkor för ungdomar på vanliga jobb. Vi anser att de unga ska visas respekt, de är viktiga för framtiden, men också här och nu. De vill ha och behöver en trygg tillvaro i ett samhälle som håller ihop.

Därför inbjuder IF Metall våra motparter till en diskussion om att träffa avtal om ett arbetsplatsförankrat yrkesår för unga som gått ut gymnasiet. Detta ska vara skräddarsytt och individuellt utformat utifrån ungdomars och företags behov. När utbildning är en väsentlig del av arbetstiden kan någon slags introduktionslön tillämpas.

Ett yrkesår stärker ungdomarna på arbetsmarknaden. Det underlättar också för företagen att hitta kvalificerad personal när konjunkturen vänder, liksom att rekrytera ungdomar till yrkesinriktade program på gymnasiet.

För att möta ungdomsarbetslösheten och ge de unga jobb och en bra framtid krävs både kreativitet, krafttag och samverkan. Inom IF Metall är vi beredda att ta vår del av det ansvaret. Är andra aktörer det? Eller är de unga bara attraktiva med lägre löner?

Stefan Löfven, ordförande IF Metall