Svenska kyrkan långt från Jesus heliga vrede

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Mammon tar strupgrepp på kristenheten – då hörs inte ett ord från predikstolarna

Foto: Foto: LARS HEDELIN

Gud må bland många vara en giktbruten åldring – och visst kan det te sig löjeväckande i vår sekulariserade tid, men urkyrkan gick faktiskt ut i frontalangrepp mot råkapitalsimen som ett mänsklighetens gissel. Det kristna arvet skulle kunna bli en eldsfågel! Dessvärre befinner sig Svenska kyrkan numera långt ifrån den heliga vrede Jesus kände när han kastade månglarna ur templet, skriver Arne Reberg.

”Naturen ropar i födslovåndor!” Nej, det är ingen kommentar till FN:s larmrapport om växthusgaser utan aposteln Paulus bibelord om att romarna ödelade och högg ner praktiskt taget all skog i Spanien, Italien och Nordafrika. I en tid mellan två systemfiaskon – kommunismen och kapitalismen – bygger vi på materialismens bibliska sinnebild Babels torn som påminner om det romarrike aposteln Paulus utsattes för.

Forskarnas oroväckande klimatrapport om att de katastrofala utsläppen av koldioxid beror främst på förbränning av bensin, olja och kol. Alltså ytterst ett konsumtionsdilemma.

Snart kommer det krävas flera jordklot för att mänskligheten ska leva vidare. Industriländernas resursuttag för oss långt bortom vår planets smärtgräns. Sverige tillhör de femton procent av jordens befolkning som tillskansat sig åttio procent av alla inkomster i världen. Således ett kapitalistiskt problem. Gud må bland många vara en giktbruten åldring – och visst kan det te sig löjeväckande i vår sekulariserade tid, men urkyrkan gick faktiskt ut i frontalangrepp mot råkapitalsimen som ett mänsklighetens gissel. Ty där er skatt är, där kommer också era hjärtan att vara (Luk.12). Ingen kan tjäna två herrar (Luk 16:3). Men ve er som är rika ni har fått ut er glädje (Luk 6:24). Din dåre, i natt skall ditt liv tas ifrån dig, och allt du har lagt på hög, Vem skall få det? (Luk. 20-21) Marxismens bibel Das Kapital kan slänga sig i väggen om vi erkänner Lukas store inspiratör, timmermannens son från Nasaret, som en dissident, en nagel i ögat på den blinda makten, en samhällsfara och ett hopp för utsatta och brödlösa.

Det kristna arvet skulle kunna bli en eldsfågel! Dessvärre befinner sig Svenska kyrkan numera långt ifrån den heliga vrede Jesus utsöndrade när han kastade månglarna ur templet. Det pågår inom kristenheten en privatisering av själen. Den från staten numera frigjorda Svenska kyrkan har omgjordat sig med det förhärskande modeplagget affärsidé. Har Mammon, den arameiska term Jesus gav en personlig andlig karaktär, tagit strupgrepp på Svenska Kyrkan?  Jesus betraktade Mammon som en avgud. När Jesus säger att man inte kan tjäna både Gud och Mammon, då ser han Mammon som en rivaliserande gud.

Det finns ömmande skäl till att Svenska kyrkan ställer lika raka som enkla frågor om vi i upplysta välfärdsländer måste acceptera att Bill Gates äger 400 miljarder när 1 300 000 000 000 människor, varav hälften barn, lever på högst en dollar om dagen eller att de högsta cheferna i de femhundra största bolagen i USA tjänar 157 gånger så mycket som en genomsnittlig löntagare? Det är kristenhetens profetiska uppdrag att bidra till att bryta denna liberalfascistiska hållning! Och om den globala nöden skulle kännas för stort för Svenska kyrkan, räcker det långt med att sopa på den egna trappen: Sverige har blivit ett tvåtredjedelssamhälle, där två slår den tredje inför öppen ridå. Likafullt, inte ett ord från predikstolarna om det nya finansfrälset, som lever i avskild arrogans och odlar sin egen moral.

Alltmedan naturen mer än någonsin ropar i födslovåndor! Mannen på korset, mitt i det samhällstillvända, lär oss att andlighet också heter motstånd! Med eller utan kyrkkaffe.

Arne Reberg