Debatt

Solarier ger bevisat ökad risk för cancer

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Strålsäkerhetsmyndigheten: Onyanserat av solariebranschen

SLUTREPLIK I ett onyanserat debattsvar bortser solariebranschens företrädare helt från den replik vi redan infört från Strålsäkerhetsmyndigheten. Från vår sida konstaterar vi att hudcancer är ett enormt hälsoproblem i Sverige. Omkring 40 000 personer får någon form av hudcancer varje år, och runt 500 dör i sjukdomen. Detta är fruktansvärt för de drabbade. Särskilt oroande är att antalet nya fall ökar för varje år, och att dödligheten i malignt melanom, den allvarligaste formen, stiger.

Solarieanvändning ger en bevisat ökad risk för hudcancer. Det är fastslaget av den samlade forskningen. De som solar som unga löper extra stor risk att få hudcancer senare i livet. Internationella organ som WHO, EU:s vetenskapliga kommitté för konsumentprodukter och ICNIRP (The International Commission on Non-Ionizing Radiation) anser att personer under 18 inte ska använda solarier. Strålsäkerhetsmyndigheten står därför fast vid det som sagts i tidigare debattsvar:

Vi rekommenderar att solariesolning förbjuds för personer under 18 år och ser ingen anledning för någon att använda solarier för att bli brun.

Karin Westermark, utredare vid avdelningen för strålskydd, Strålsäkerhetsmyndigheten

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt