Invandringen kan rädda landsbygden

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Hela Sverige ska leva: Välkomna, alla ni som behöver ett hem

Invånare sökes Glesbygden behöver fler invånare för att kunna hålla service och skolor öppna, skriver debattörerna.
Foto: LARS ROSENGREN
Invånare sökes Glesbygden behöver fler invånare för att kunna hålla service och skolor öppna, skriver debattörerna.

Runt om i Sverige engagerar sig människor för att ta emot och välkomna flyktingar som hoppas få ett permanent hem och en trygg tillvaro. Överkalix, Tyringe, Långviksmon, Råneå … Exemplen kan göras många när det gäller medmänskliga insatser.

Vi i riksorganisationen Hela Sverige ska leva - som består av tusentals lokala utvecklingsgrupper runt om i hela landet - ser med glädje och hopp på dessa solidaritetsyttringar. Vi hävdar att Sverige har alla resurser som behövs för att möta behovet hos de som söker sig hit och att vi har ett moraliskt ansvar att stödja dem.

Och mer än så: I takt med utflyttningen från lands- och glesbygd behövs det fler nya svenskar också på lands­bygden. Skolorna behöver fler barn för att fortsätta stå öppna - på många orter slåss människor för att deras barn ska få utbildning i närheten av sina hem.

De lokala lanthandlarna, som är viktiga sociala mötesplatser och servicepunkter för den lokala befolkningen, behöver fler kunder för att slippa stängas ned, vilket de nu gör i stor ­utsträckning enligt en oroande trend.

Föreningslivet behöver fler medlemmar för att behålla sin viktiga roll i det demokratiska gräsrotsarbetet. Välfärden behöver fler anställda för att klara av en åldrande befolkning.

Sverige är ett stort land med en liten befolkning, som blir mindre och mindre i de redan glesbebodda områdena. Neddragningen av basservice som postgång, sjukvård, bussför­bindelser och undervisning får allt fler att flytta till tätorter. Om inte bredband byggs ut i våra bygder, så har inte alla samma möjlig­heter att ta del av information, debatter och service.

Men vi vill att hela Sverige ska leva! Vi vill att alla ska kunna bo där de själva väljer och att alla ska ha samma tillgång till samhällets institutioner - och det gäller infödda liksom nyinflyttade svenskar och de som på asylboenden hoppas få ett nytt hemland.

Därför gäller det att arbeta för att skapa ekologiskt hållbara miljöer och för att lokala små­företag ska få finansiering. Vi jobbar också aktivt med integration tillsammans med lokala etniska föreningar, och vi ser integration som en ömsesidig process fylld med möjligheter.

Nya kunskaper och synsätt ­behövs för att bidra till utveckling i olika former - tänk vilken inspiration nyinflyttade svenskar kan ge om de tillåts få stanna som medborgare.

Samtidigt vill vi ställa kravet att våra myndigheter ska satsa resurser på att göra ett gott mottagande av flyktingar möjligt och göra övergångsperioder så enkla och friktionslösa som det bara går - det borde både de redan boende och de nykomna ha rätt till.

Demokrati, mångfald och jämställdhet ska prägla våra orter och därför säger vi: Välkomna, alla ni som behöver ett hem, var ni än kommer ifrån!

DEBATTÖRERNA och DEBATTEN

Åse Blombäck, ordförande för Hela Sverige ska leva.

Staffan Nilsson, ordförande för Hela Sverige ska leva.

Utflyttningen slår hårt mot svensk lands- och glesbygd. Därför måste vi välkomna fler nya svenskar, menar debattörerna.

Åse Blombäck, Staffan Nilsson

Publicerad: