Debatt

Antiziganismen lever i Sverige

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

”Våra folkvalda måste intensifiera arbetet mot förtryck av romer”

DN avslöjar idag att svensk polis för register över romer i Sverige. Över 4029 personer finns registrerade med namn, kön, personnummer och folkbokföringsadress. Utöver det registreras också vem som är släkt med vem. Av de registrerade är över tusen barn.

Att polisen för register på över 4000 personer är inte bara djupt kränkande. Det är också lagvidrigt. All offentlig makt i Sverige utgår från folket, står det i regeringsformen 1 kap 1 §. Polisens uppgift är att upprätthålla de lagar som riksdagen beslutar om och att skydda medborgarna. I detta fall har polisen brutit mot grundlagen och gjort grova övergrepp mot många medborgare.

Regeringsformen 2 kap § 12 samt § 19 och Europakonventionen artikel 8 ger medborgarna skydd mot diskriminering. Dessutom har polisen brutit mot polisdatalagen § 5 och § 10 som förbjuder registrering av personer enbart med avseende på etnicitet eller ras.

Nu måste polisen omedelbart gå till botten med vad som har hänt. Att skylla på enskilda medarbetare när över 4000 personer finns registrerade duger inte. Poliser över hela landet måste ha varit och arbetet har pågått under flera år. Registrering av romer hade inte varit möjligt om det hade funnits en stark kultur av antirasism i polisen.

Nu måste polisen granskas. De som är ansvariga måste ställas till svars. Det är helt nödvändigt för förtroendet för polisen och hela rättsväsendet.

Men om vi stannar där kan vi inte förstå vad som har hänt. Att polisen registrerar romer måste sättas i sin historiska och nutida kontext. Den svenska statens övergrepp mot romer har sina rötter i 1500-talet. Då beskrevs romer som ett problem och en repressiv fattigvård börjar användas för att jaga romer.

Den 31 maj 1943, samtidigt som nazisterna gasar ihjäl bland annat romer, går svensk polisen går in i romska tältläger i hela landet och upprättar ett register.

Mellan 1914 och 1954 var det förbjudet för romer att invandra till Sverige. Under samma period pågick också tvångssteriliseringar av romer i syftet att rensa ”folkstammen” från de som ansågs vara mindervärdiga.

På senare tid har politikens fokus flyttas från exkludering till inkludering av romer, men ofta genom assimilering. Först på 60-talet får romer rätt att gå i skolan. Det är ingen stolt historia. Men det är inte heller bara historia. Förtrycket och antiziganismen lever också i vår nutid. EU har utlyst 2005 – 2015 till årtiondet av ”integrering av romer”.

I många EU-stater ses romska barn som efterblivna och de tvångsplaceras i särskolor. I EU har romer sämre tillgång till utbildning, jobb, ett värdigt boende och har sämre hälsa än andra medborgare.

Våldsangrepp mot romer förekommer i bland annat Tjeckien och Ungern. I Italien införde Berlusconi register över romer i Italien och lät deportera tusentals romer. I Frankrike skickade Sarkozy polisen mot romer, rev deras tältläger och deporterade tusentals.

Efter valet får Norge nu en ny regering. Två av regeringspartierna, Höyre och det rasistiska Fremskrittspartiet, krävde i juli att romerna ska deporteras från Norge. Migrationsminister Tobias Billström (M) sa i juli 2010 att han vill utvisa romer som tigger. Detta trots att tiggeri inte är olagligt i Sverige och att alla EU-medborgare har rätt att vistas tre månader i landet utan särskilt tillstånd.

Också i Sverige har liknande åtgärder diskuterats. Kommunpolitiker har fler gånger gjort utspel om att förbjuda tiggeri för att kunna avhysa just romer.

Diskussionen får inte stanna vid enskilda poliser som upprättat register. Sverige måste göra upp med sin antiziganistiska historia och samtid. Kunskapen om antiziganismen måste öka och folkvalda företrädare på alla nivåer måste intensifiera arbetet mot förtrycket av romer i Sverige och i EU.

Jonas Bergström

Antirasistisk talesperson, SSU

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt