ÅSIKT

Sluta hyckla i abortfrågan, moderater!

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Att kristdemokraterna hyser starka åsikter i abortfrågan är ingen nyhet. Att den kände abortmotståndaren Lennart

Sacredeus, EU-parlamentariker och krist-demokrat, aktivt motarbetar kvinnors sexuella rättigheter visste vi också. Men att moderaterna nu sluter upp sida vid sida med Sacredeus gör oss minst sagt besvikna.

Hemma i Sverige säger de sig stöda den svenska abortlagstiftningen, men efter en omröstning i EU-parlamentet den 4 juli, i en för oss självklar fråga, om sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa undrar vi. Den rapport vi antog konstaterade att lagstiftande och reglerande politik om reproduktiv hälsa och i synnerhet aborter faller inom medlemsländernas ansvarsområde. Men också att det är EU:s uppgift att stödja utbytet av information och kunskap inom området för att säkra kvinnors rättigheter.

Parlamentet rekommenderar därför EU-länderna likaväl som kandidatländerna att ha obligatorisk sexualundervisning i skolorna, att inte väcka åtal mot kvinnor som har genomgått abort och framför allt att aborter ska vara lagliga, säkra och tillgängliga för alla. Helt självklara rättigheter i Sverige. Men tydligen inte för alla. De svenska moderaterna röstar emot varenda punkt.

Det förvånar oss verkligen att de aktivt ställer sig på samma sida som de mest reaktionära abortmoståndarna i Europa. För att inte tala om hur anmärkningsvärt det är att de är emot sexualundervisning i skolorna.

Tyvärr är kvinnors rätt att själva få bestämma över sina kroppar inte given. I Sverige har kampen varit lång. Och i Europa är kampen långt ifrån över. Irland, Portugal och Polen är några exempel på länder där en abort är såväl riskfylld som farlig och illegal. Vi behöver bara ta färjan över till vårt grannland Finland för att upptäcka att rätten till abort är kraftigt begränsad. Där krävs det av kvinnan att hon rättfärdigar sitt val med ekonomiska eller sociala skäl.

Därför behövs stöd och uppmuntran av varje litet steg mot att mänskliga rättigheter också för kvinnor. Rätten till hälsa, rätten till sin egen kropp och sitt eget liv. Oavsett tid, plats och sammanhang kommer vi att fortsätta slåss för dessa rättigheter. Så även i EU-parlamentet. Så varför hycklar moderaterna?

Hur känns det att svika Europas kvinnor genom att frånta dem rätten att bestämma över sina egna kroppar?

I valrörelsen måste vi fråga vilken politik en eventuell svensk borgerlig regering skulle föra på detta område. Skulle vägen vara öppen för en ohelig allians mellan reaktionära kristdemokrater som Åsbjörnsson, Sacredeus och era moderata kollegor i EU-parlamentet, Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman och Stenmarck?

Majoriteten i EU-parlamentet förstår dock att kvinnans rätt till sin sexualitet och kropp är något värt att kämpa för. Denna gång gick det därför inte moderaternas väg, rapporten antogs. Nu väntar vi bara på att få höra moderaterna tala klarspråk. Hur nära står de egentligen Ja till livet-

rörelsen?

Marianne Eriksson (EU-parlamentariker och förste vice ordförande i utskottet för kvinnors rättigheter. Vänsterpartiet), Hans Karlsson (EU-parlamentariker och ledamot av utskottet för kvinnors rättigheter. Socialdemokraterna)