Prata med oss, Löfven – annars går vi till M

V: Regeringen måste stoppa utnyttjandet av arbetskraftsinvandrare

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

V kommer inte ställa sig bakom det utskottsinitiativ som M lagt om arbetskraftsinvandringen. Vi vill förhandla med regeringen – men om S inte agerar är vi redo att prata till M, skriver Christina Höj Larsen och Ali Esbati.
V kommer inte ställa sig bakom det utskottsinitiativ som M lagt om arbetskraftsinvandringen. Vi vill förhandla med regeringen – men om S inte agerar är vi redo att prata till M, skriver Christina Höj Larsen och Ali Esbati.

DEBATT. Arbetskraftsinvandring bidrar till vårt lands utveckling. Människor från andra delar av världen kan fylla luckor på den svenska arbetsmarknaden och samtidigt förbättra sina livsvillkor. Men det förutsätter att regelverken fungerar.

Det regelverk som Reinfeldt-regeringen och MP införde 2008 har tyvärr lett till en helt annan situation, vilket Vänsterpartiet och fackföreningsrörelsen förutsåg redan då.

Människor luras hit från andra länder, utnyttjas under slavliknande arbetsförhållanden och riskerar att straffas om de anmäler arbetsgivaren. Det förstärker den ojämlika maktbalansen på arbetsmarknaden och försämrar villkoren för landets löntagare. Inom vissa branscher sker utnyttjandet närmast systematiskt.

Nu har Moderaterna svängt och säger att de ser bristerna i regelverket. Därför vill de införa en minimilön för arbetskraftsinvandrare som motsvarar den svenska medianlönen, i dag 31 700 kronor i månaden.  

Om det moderata uppvaknandet betyder att de förstår problemen är det välkommet. Retoriken och förslagen pekar tyvärr i en annan riktning.

Deras ambition verkar snarare uteslutande vara att signalera generellt hårdare tag mot invandring och samtidigt nedvärdera betydelsen av halva löntagarkollektivet. Detta sätter käppar i hjulet för en pragmatisk och verklighetsnära hantering.

Vänsterpartiet kommer inte ställa sig bakom det utskottsinitiativ som Moderaterna lagt eftersom det inte löser huvudproblemen.

Regelverket för arbetskraftsinvandring behöver ändras i grunden. Den bärande principen bakom reformen från 2008 – att företagen själva ensidigt ska avgöra när man ska gå utanför den svenska arbetsmarknaden för att finna personal – måste förändras om vi ska komma till rätta med arbetskraftsexploatering, arbetslivskriminalitet och lönedumpning.

Vänsterpartiet motsätter sig en ordning där minimilöner slås fast i lagstiftning.

Lönenivåer ska sättas inom ramen för den svenska arbetsmarknadsmodellen där fack och arbetsgivare förhandlar fram löner och villkor i kollektivavtal. Arbetskraftsinvandrare ska ha lön och villkor i enlighet med kollektivavtal.

En generell inkomstgräns är dessutom ett dåligt sätt att avgöra vilka arbeten som är kvalificerade eller drabbade av brist. Bristyrkena som undersköterskor, elektriker, snickare och systemvetare har ingångslöner som ligger under den föreslagna nivån.

När Moderaterna säger att hälften av landets löntagare utför arbeten som inte är så kvalificerade eller viktiga så pratar de om yrkesgrupper som bär upp vår gemensamma välfärd.

Socialdemokraterna säger att de ser samma problem som Vänsterpartiet. Ett parti med rötterna i arbetarrörelsen bör verka för att stärka löntagarnas situation på arbetsmarknaden och för en jämnare maktbalans mellan parterna.

Därför vill vi i första hand förhandla med regeringen för att lösa de allvarliga problem som vi alla ser med dagens arbetskraftsinvandring. De utredningsförslag som presenterades i ett delbetänkande förra veckan – i sig påverkade av tilläggsdirektiv som Vänsterpartiet såg till att skapa majoritet för – är långt ifrån tillräckliga.

Detta är något som också påpekas av bland andra LO.

Men det är tydligt att det nu äntligen rör på sig i frågan om vilket system vi ska ha för arbetskraftsinvandring.

I det fall Socialdemokraterna inte vill agera är vi beredda att åter ta initiativ och förhandla med Moderaterna om minsta gemensamma nämnare som kan skära igenom regeringens saktfärdighet.

Sverige behöver förslag som verkligen löser de problem med utnyttjande och villkorsdumpning som dagens regelverk för arbetskraftsinvandring skapar.


Christina Höj Larsen, migrationspolitisk talesperson (V)
Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson (V)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE