Med höjd skatt kan vi satsa på Malmö

Miljöpartiet: Vi vill skapa en jämlik och hållbar stad

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Skolan och äldreomsorgen behöver mer resurser. Klimatkrisen kräver modiga och konkreta lösningar. För att genomföra stora satsningar på en ljusare framtid för Malmöborna vill vi höja skatten med 30 öre, skriver Stefana Hoti.
Skolan och äldreomsorgen behöver mer resurser. Klimatkrisen kräver modiga och konkreta lösningar. För att genomföra stora satsningar på en ljusare framtid för Malmöborna vill vi höja skatten med 30 öre, skriver Stefana Hoti.

DEBATT. När vi blickar framåt mot 2021 är vi fortfarande mitt inne i en tid fylld av kriser och stor oro. Sällan har solidaritet varit viktigare än nu. För att skapa ett jämlikt Malmö och samtidigt ställa om till ett hållbart samhälle så måste vi gå framåt och satsa.

Skolan och äldreomsorgen behöver mer resurser. Klimatkrisen kräver modiga och konkreta lösningar. För att genomföra stora satsningar på en ljusare framtid för Malmöborna vill vi höja skatten med 30 öre.

En fungerande skola är varje Malmöbarns biljett till en framtid att längta efter. Allt fler unga i Malmö får gymnasiebehörighet. Det är fantastiskt, men räcker inte. Det får aldrig spela någon roll vilken skola du går i.

Därför gör vi i vår budget inga besparingar på förskolan, skolan eller gymnasiet. I stället satsar vi stort på skolorna och förskolorna i stadens utsatta områden.

Jämte skolan är det förebyggande sociala arbetet det viktigaste sättet att skapa mer jämlika barndomar. Vi har sett till att styret i sin budget satsar på sociala insatsgrupper som stöttar unga som riskerar att bli tvångsplacerade, eller återvänder från tvångsplacering eller avtjänat straff.

Miljöpartiet har också sett till att föräldrar som behöver hjälp att stötta sina barn i skolan och vardagen får mer stöd. Socialtjänsten ska också tillsammans med polisen jobba med orossamtal för barn under 15 år som har begått ett brott.

Den mest avgörande investeringen vi kan göra för våra barn är att lösa klimatkrisen.

Miljöpartiet har förhandlat in i styrets budget att Malmös första supercykelstråk ska byggas, och att Malmös bin, humlor och fjärilar ska få bättre förutsättningar att pollinera träd, växter och grödor i och omkring staden. Malmö stad ska också utreda hur Möllan kan fredas från hetsig biltrafik genom att stänga av kvarteren för genomfartstrafik.

Målet är att öka hälsan, skapa en trivsam miljö, gynna det lokala näringslivet och öka tryggheten för boende och besökare. I vår egen budget skapar vi dessutom en klimat- och miljöpott på 30 miljoner kronor för att bilda naturreservat, införa trängselavgifter och miljözoner, och satsa på trädplantering, sol- och vindkraft och biologisk mångfald.

Allt för många Malmöbor saknar i dag ett jobb. När fler kan försörja sig själva minskar både barnfattigdomen och segregationen, och framtidstron ökar. Vi vill ha en modig politik och djärva åtgärder. Därför växlar vi upp arbetsmarknads- och utbildningsinsatserna med 100 miljoner kronor.

En stor andel av arbetslösa i Malmö är utrikes födda. Vi måste ställa oss frågan hur stor del av arbetslösheten i Malmö som beror på diskriminering. Vi vet att Malmö stads chefer inte alls speglar stadens befolkning. Malmöbor med utländsk bakgrund är kraftigt underrepresenterade. Diskrimineringen står som en mur mellan arbetslöshet och självförsörjning.

Den muren ska krossas. Därför vill vi att alla jobbansökningar till Malmö stad omgående ska börja anonymiseras.

Coronapandemin har visat hur avgörande en bra äldreomsorg är. I vår budget satsar vi 66 miljoner kronor för att förbättra arbetsmiljön, minska timvikariaten och göra det möjligt för personalen att vidareutbilda sig. Vi gör också en stor satsning på personalen som jobbar på våra LSS-boenden. Detta är viktiga satsningar för att förbättra villkoren i kvinnodominerade yrken.

Kriserna blottar orättvisorna och bristerna i vår stad. Nu krävs en politik som ökar jämlikheten och ger tillbaka framtidstron till alla Malmöbor. Den politiken levererar vi med vårt förslag till en grön budget för Malmö stad.


Stefana Hoti, politisk företrädare Miljöpartiet i Malmö


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE