Mens blodigt allvar i pandemins spår

Debattören: Satsningar på sexuell och reproduktiv hälsa riskerar att glömmas bort

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Flickor och kvinnor drabbas alltid hårt i kriser och konflikter. I dessa kontexter kan något så vardagligt som mens ytterligare förvärra situationen. När miljontals flickor och kvinnor nu är isolerade i sina hem på grund av coronarelaterade restriktioner får det stora konsekvenser, skriver Mariann Eriksson, Plan International Sverige.
Flickor och kvinnor drabbas alltid hårt i kriser och konflikter. I dessa kontexter kan något så vardagligt som mens ytterligare förvärra situationen. När miljontals flickor och kvinnor nu är isolerade i sina hem på grund av coronarelaterade restriktioner får det stora konsekvenser, skriver Mariann Eriksson, Plan International Sverige.

DEBATT. Coronapandemin kan få allvarliga konsekvenser för flickor i form av ökad risk för övergrepp, våld, barnäktenskap och ofrivilliga graviditeter. I dag, på internationella mensdagen, vill Plan International Sverige uppmärksamma hur pandemin påverkar miljoner flickors och kvinnors möjligheter att hantera sin mens. Mens får aldrig vara ett hinder för flickor att bestämma över sitt eget liv.

Flickor och kvinnor drabbas alltid hårt i kriser och konflikter. I dessa kontexter kan något så vardagligt som mens ytterligare förvärra situationen.

När miljontals flickor och kvinnor nu är isolerade i sina hem på grund av coronarelaterade restriktioner får det stora konsekvenser. Det handlar om ökat våld mot flickor och kvinnor, mer obetalt hem- och omsorgsarbete och en risk att flickor aldrig kommer tillbaka till skolan igen när de öppnar. Dessutom påverkar isoleringen flickors möjligheter att kunna sköta sin mens.

Samtidigt riskerar satsningar på sexuell och reproduktiv hälsa – inklusive information om mens och tillgång till mensskydd – att glömmas bort eller prioriteras ned under pandemin, när redan svaga hälsosystem ställer om för att klara virusutbrottet.

Men den som någon gång har haft mens vet att tillgång till mensskydd och toaletter är helt nödvändigt för att kunna gå i skolan, gå till jobbet eller delta i samhället på andra sätt. Var tredje skola i världen saknar säkra toaletter och i låginkomstländer har inte ens hälften av skolorna toaletter, vilket leder till att flickor missar viktig undervisning när de har mens.

I många länder där Plan International arbetar ser vi också hur första mensen kan innebära att en flickas liv förändras över en natt. Hon ses som redo att gifta sig och få barn, tvingas sluta skolan, får sin frihet begränsad och skambeläggs och trakasseras.

Inom vissa kulturer isoleras flickor och kvinnor från resten av familjen och förbjuds att röra mat när de har mens. Många flickor missar viktiga skoldagar på grund av bristande tillgång till mensskydd och toaletter. I vissa områden i Nepal förvisas flickor och kvinnor till att bo i osäkra skjul utomhus med flera dödsfall som resultat.

I botten finns tabun och föreställningar om mens som något smutsigt och skamligt, vilket gör att flickor stigmatiseras, isoleras och exkluderas men också att frågan inte prioriteras, till exempel i covid19-insatser.

Mens är en central fråga för flickors rättigheter och slutar inte vara det i en pandemi. Dessutom är mensfrågan viktig för global utveckling, bland att när det gäller flickors möjlighet att gå i skolan och kampen mot barnäktenskap. Vi ser nu risken för allvarliga bakslag på dessa områden.

Plan International Sverige kräver:

  • Att insatser för flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter erkänns som livsviktiga och prioriteras och resurssätts därefter. Här ingår förutom möjlighet att sköta sin hygien vid mens, tillgång till preventivmedel, mödravård, förlossningsvård, samt stöd och vård efter våldtäkt.
  • Att svenska regeringen står stadigt och fortsätter att lyfta jämställdhetsperspektivet på Coronakrisen i internationella sammanhang. Här krävs dessutom ett tydligt åldersperspektiv för att inte tonårsflickor ska hamna mellan stolarna, då deras behov skiljer sig från yngre barns och vuxna kvinnors. Satsningar på alternativa sätt att nå och stötta tonårsflickor i de fall skolor, vårdinrättningar och lokal service håller stängt är extra viktigt.

Att vara flicka och ha mens ska aldrig vara ett hinder för att få bestämma över sitt eget liv.


Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan International Sverige
Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publisert:

LÄS VIDARE