Nu kan Sverige utrota livmoderhalscancer

Debattörerna: 500 kvinnor drabbas varje år – regeringen får inte missa chansen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi har i dag kunskap och förmåga att faktiskt kunna utplåna en cancersjukdom inom snar framtid. Vi förväntar oss vilja och handlingskraft från Sveriges feministiska regering, skriver tre KD-politiker.
Vi har i dag kunskap och förmåga att faktiskt kunna utplåna en cancersjukdom inom snar framtid. Vi förväntar oss vilja och handlingskraft från Sveriges feministiska regering, skriver tre KD-politiker.

DEBATT. Hpv är den främsta orsaken till livmoderhalscancer.

Nu står Sverige inför den unika möjligheten att kunna utplåna livmoderhalscancer – en sjukdom som dödar 150 svenska kvinnor varje år.  Men detta bygger på att regeringen agerar. Vi menar att denna chans inte får försummas.

På 80-talet upptäcktes cancerformen Humant Papillomvirus (hpv). Den tillhör en av de vanligaste och mest allvarliga cancerformerna och drabbar både kvinnor och män.

Cancer i livmoderhalsen utvecklas oftast långsamt under många år. Vid regelbundna cellprovskontroller kan cellförändringar som kan leda till cancer upptäckas och tas bort i god tid. Hpv-baserad screening innebär tidiga upptäckter av cellförändringar.

Trots ett väl utbyggt och omfattande screeningsprogram drabbas ungefär 500 kvinnor i Sverige av livmoderhalscancer varje år. Om fler kvinnor skulle delta i screening och om fler skulle vaccineras skulle det innebära färre fall av livmoderhalscancer.

Det är två procent av kvinnorna som inte deltar regelbundet i screening och de står för 40 procent av de som insjuknar i livmoderhalscancer.

Livmoderhalscancer är den första cancersjukdomen för vilken WHO har satt målet om global utrotning. Flera länder har därför startat ambitiösa utrotningsprogram.

Tyvärr tillhör inte Sverige den skaran.

Australien är det land som har kommit längst då de har målet att utrota livmoderhalscancer till år 2028. Australien hade sedan tidigare ett gediget screeningprogram i vilket hpv-vaccin infördes redan 2006 för kvinnor upp till 26 års ålder samt statligt styrd hpv-screening som infördes samma dag över hela landet.

Sverige borde inte vara sämre.

Det screeningprogram vi har i Sverige beslutade Socialstyrelsen om 2015. Fortfarande 2019 är det 13 av 21 regioner som inte genomfört programmet.

Sedan programmet togs fram har mycket ny kunskap framkommit och programmet behöver redan revideras ordentligt – innan det ens införts. Med den tröga process som finns i dag så är det inget som Sveriges kvinnor kan vänta på.

För Sveriges del skulle ett program för att ”utrota” denna cancer innebära en engångsinsats med två delar.

Den ena är så kallad catch-up screening. Sveriges kvinnor har under lång tid deltagit i cellprovtagning inom ramen för screeningprogrammet. Risken för att få cancer är störst för kvinnor som passerat programmets övre åldersgräns, och antingen haft obehandlade cellförändringar och/eller inte deltagit i screening på länge, samt kvinnor som haft cellförändringar i körtelepitel (körtelcellatypier). Dessa kvinnor har hög risk för invasiv cancer, men har idag inte behandlats tillräckligt.

Det andra är catch-up vaccination. I samband med sin första screening vid 23 eller 26 år kan kvinnor erbjudas hpv-vaccination och hpv-screening (i dag erbjuds denna åldersgrupp bara en analys med cytologi). För att få stopp på spridningen av hpv-viruset behöver kvinnor som riskerar att få livmoderhalscancer få vaccinationen. Kvinnor som får hpv-vaccin skyddas mot livmoderhalscancer till 90 procent, vilket är ett gott skydd mot framtida livmoderhalscancer. Vaccinationen skulle innebära att hpv-viruset skulle utrotas i Sverige.

Med dessa insatser räddar vi liv och onödigt lidande för de mer än 500 kvinnor som drabbas per år och de 150 som dör. De slipper lida av oro, svåra följder av behandlingar, barnlöshet efter behandlingar, men framför allt slipper de förlora livet.

Så vad behöver göras?

  • Alla regioner ska ingå i det nationella kvalitetsregistret.
  • Staten behöver ta ett större ekonomiskt ansvar för kvalitetsregister.
  • Vilja och handlingskraft från regeringen.
  • Resurser – hela kampanjen (sex år) beräknas inte kosta mer än 150 miljoner kronor, varav 90 procent av utgiften är inköp av 300 000 doser av hpv-vaccin. Socialstyrelsen uppskattade 2014 att livmoderhalscancer kostar samhället 175 miljoner kronor varje år. Detta är alltså en hälsoekonomisk vinst för samhället och individen.

Vi har med andra ord i dag kunskap och förmåga att faktiskt kunna utplåna en cancersjukdom inom snar framtid.

Vi förväntar oss vilja och handlingskraft från Sveriges feministiska regering med socialminister Lena Hallengren i spetsen. Det är dags att agera nu!


Acko Ankarberg Johansson, ordförande riksdagens socialutskott (KD)
Ella Bohlin, vårdutvecklingsregionråd, Region Stockholm (KD)
Mia Frisk, regionstyrelsens ordförande, Jönköping (KD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE