Debatt

Låt staten ta över skolor i förorten

Liberalerna: Skolan ska vara starkast där elevernas förutsättningar är svagast

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det krävs nya idéer för att vända resultaten på de utsatta skolorna. Liberalerna föreslår att statliga kunskapsskolor tar över dåliga skolor i utsatta områden, skriver Nyamko Sabuni, Robert Hannah och Roger Haddad.
Det krävs nya idéer för att vända resultaten på de utsatta skolorna. Liberalerna föreslår att statliga kunskapsskolor tar över dåliga skolor i utsatta områden, skriver Nyamko Sabuni, Robert Hannah och Roger Haddad.

DEBATT

DEBATT. I utsatta områden går mer än var tredje elev ut nian utan att bli behöriga till gymnasiet. I många av skolorna är det inte ens varannan elev som klarar sig. Detta visade nyligen en undersökning av skolresultaten i landets 60 utsatta områden.

Att skolan inte lyckas med sitt uppdrag är inte bara ett svek gentemot de tiotusentals elever som bor i dessa områden – det är ett enormt misslyckande för hela samhället.

Liberalerna har satt upp ett mål om att Sverige inte ska ha några utsatta områden år 2030. För att lyckas med det krävs omfattande reformer inom flera områden, varav skolan är ett. En skolgång av hög kvalitet möjliggör klassresor och främjar demokratin samtidigt som utanförskap och kriminalitet motverkas.

Svensk skola ska vara likvärdig och kompensera för elevernas bakgrund. Trots det tyder allt mer på att så inte är fallet – särskilt inte i de utsatta områdena.

Det krävs nya idéer för att vända resultaten på de utsatta skolorna. I syfte att vända den negativa utvecklingen och skapa välfungerande skolor i utsatta områden föreslår vi att statliga kunskapsskolor tar över dåliga skolor i utsatta områden.

Skolinspektionen ska få i uppdrag att identifiera skolor som i flera år har visat på en negativ utveckling och som ligger i områden med ett stort behov av en välfungerande skola.

Skolan ska vara som starkast där elevernas förutsättningar är som svagast. Därför ska de statliga kunskapsskolorna präglas av:

  • Ett särskilt kunskapsuppdrag. Skolans viktigaste uppdrag är att förmedla kunskap. För att underlätta det krävs flera förändringar i skolornas arbetssätt. Dessa statliga skolor ska ha kunskapsfokus genom tidiga betyg från årskurs fyra, men även lärarledd läxhjälp och mindre undervisningsgrupper.
  • Det svenska språket i fokus. Goda färdigheter i det svenska språket är helt avgörande för hur eleverna lyckas i skolans alla ämnen. Undersökningar har visat att läsförståelsen, särskilt hos utrikes födda elever, är låg. De statliga kunskapsskolorna ska ha mer undervisningstid i svenskämnet och intensivundervisning till elever som inte klarar målen.
  • Ordning och reda. På många av de mest utsatta skolorna vittnar såväl lärare som elever om en närmast kaosartad skolmiljö, där korridorer är otrygga och lektionerna störs. Ledarskapet på skolorna är helt avgörande. Skickliga rektorer ska rekryteras. Regelbrott mötas av tydliga konsekvenser. Alla statliga kunskapsskolor ska ha en obligatorisk konsekvenstrappa. Alla involverade, elever, lärare och föräldrar, ska vara införstådda i vad som händer om en elev bryter mot ordningsreglerna.
  • Staten som huvudman. Staten ska ta över dessa skolor för att möjliggöra ett långsiktigt ansvar och engagemang samt för att kunna säkra skolornas ekonomiska förutsättningar. Kommunerna ska medfinansiera de statliga kunskapsskolorna genom att skjuta till ett belopp motsvarande skolpengen. Staten kommer i sin tur skjuta till 30 000 kronor per elev och år. Resurserna ska gå till ökad svenskundervisning och andra åtgärder respektive skolledning bedömer som viktiga.

Statliga kunskapsskolor är ett steg på en lång resa. Mer behöver göras för att motverka segregationen och vi behöver säkerställa att nyanlända inte koncentreras till utsatta områden. Utvecklingen i dessa områden måste vändas. Vi har inte råd med något annat.


Nyamko Sabuni, partiledare L
Robert Hannah, integrationspolitisk talesperson L
Roger Haddad, utbildningspolitisk talesperson L


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Integrationen i Sverige

LÄS VIDARE

REPLIK Tomma ord ger oss ingen bättre skola

ÄMNEN I ARTIKELN

Integrationen i Sverige

Nyamko Sabuni

Liberalerna

Robert Hannah

Roger Haddad

Skola & utbildning

Skolinspektionen