Sätt barns rätt före föräldrars intressen

M, C, KD och L: Regeringen borde ha lagt förslag i riksdagen för länge sedan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Barns rätt måste gå före föräldrars intressen. Det blev helt uppenbart i samband med det tragiska fallet då den treåriga flickan som kallades ”Lilla hjärtat” hittades död i de biologiska föräldrarnas hem tidigare i år. Därför har våra partier ställt oss bakom nya lagförslag för att stärka barns rätt, skriver Camilla Waltersson Grönvall (M) Martina Johansson (C) Pia Steensland (KD) och Juno Blom (L).
Barns rätt måste gå före föräldrars intressen. Det blev helt uppenbart i samband med det tragiska fallet då den treåriga flickan som kallades ”Lilla hjärtat” hittades död i de biologiska föräldrarnas hem tidigare i år. Därför har våra partier ställt oss bakom nya lagförslag för att stärka barns rätt, skriver Camilla Waltersson Grönvall (M) Martina Johansson (C) Pia Steensland (KD) och Juno Blom (L).

DEBATT. Det djupt tragiska fallet med ”Lilla hjärtat”, den treåriga flicka som tidigare i år hittades död i sina biologiska föräldrars hem, har berört oss djupt. Då hade flickan, vars riktiga namn var Esmeralda, bott hos sina biologiska föräldrar i tio månader.

Innan dess hade Esmeralda växt upp i ett tryggt familjehem, eftersom det var uppenbart redan på BB att de biologiska föräldrarna inte kunde ta hand om henne. Det handlade om drogproblem, våld och psykisk ohälsa. Flickan omhändertogs därför. Men efter två år ville de biologiska föräldrarna ha tillbaka Esmeralda. Och efter utdragna processer i domstol fick de till slut sin vilja igenom.

Konsekvensen av domslutet blev den värsta tänkbara: den lilla treåringens död. Nyligen dömdes hennes biologiska mor till fängelse. Fadern avled i häkte och kunde inte åtalas.

Det kan verka – och är – helt orimligt att ett barn som vuxit upp hos och knutit an till sitt familjehem sedan spädbarnsåldern plötsligt ska slitas från sin trygga tillvaro och flytta till de biologiska föräldrarna. Men så fungerar svensk lagstiftning: Biologiska föräldrars rätt till sina barn väger tungt, alltför ofta tyngre än barnets bästa.

Detta måste ändras. Samhället får inte svika fler barn som Esmeralda.

Därför ställde sig våra partier i riksdagen bakom ett initiativ till lagändringar för att stärka barnets rätt. Det här handlar om att tillvarata förslag från en utredning som initierades av Alliansregeringen. Utredningen presenterades 2015 men har sedan dess dessvärre legat i regeringens byrålåda. Ett av förslagen innebär att ett barn inte ska tvingas flytta från sitt familjehem om det strider mot barnets bästa. Så är det inte i dag.

Initiativet, som togs i april, fick brett stöd i riksdagen – bara Socialdemokraterna och Miljöpartiet ville inte ställa sig bakom det. Vi har under våren och försommaren gjort det som regeringen normalt sett skulle ha gjort och nu har Lagrådet lämnat synpunkter på delar av de nya förslagen. Det välkomnar vi.

Genom att arbeta in Lagrådets synpunkter kommer vi kunna förbättra förslagen och på så sätt skapa en starkare lagstiftning för att värna barns bästa. Vårt nästa steg blir att ett skarpt lagförslag läggs på riksdagens bord – så fort som möjligt.

Det finns ingen tid att förlora. Varje år omhändertas hundratals barn i åldern 0 till 3 år eftersom föräldrarnas omsorg brister. Totalt är runt 1 000 barn i samma åldersgrupp omhändertagna, och allra vanligast är då att de bor i ett familjehem.

Oftast vet såklart föräldrarna vad som är bäst för just deras barn och det är viktigt att socialtjänsten får fler verktyg för att stödja barn, föräldrar och familjer genom tidiga och förebyggande insatser långt innan ett omhändertagande blir aktuellt.

Men ibland varken kan, vill eller finns förmågan hos vissa föräldrar att ta hand om sina barn. Det finns till och med föräldrar som i stället för att ge trygghet, omvårdnad och kärlek utsätter sina barn för vanvård och våld. Det får vi inte blunda för. Då måste samhällets skyddsnät vara starkt. I Sverige ska inga barn utlämnas till en utsatthet präglad av övergrepp, försummelse och vanvård.

Barns rätt ska stärkas. Det är vårt fokus – och inte de hinder som kan ligga i vägen. Vi får inte låta en segdragen byråkrati göra oss handlingsförlamade. Därför är vi oroade över att Socialdemokraterna verkar ha satt klackarna i backen i denna fråga.

Regeringen borde ha lagt förslag i riksdagen för att stärka barns rätt för länge sedan. Men när det inte skedde, agerade vi i socialutskottet i riksdagen på egen hand. Vi är fast beslutna att barns rätt ska gå före föräldrars intressen, och att Esmeraldas tragiska öde inte ska kunna upprepas.


Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson (M)
Martina Johansson, ansvarig för familjerättsfrågor (C)
Pia Steensland, familjepolitisk talesperson (KD)
Juno Blom, partisekreterare (L)

Publisert:

LÄS VIDARE