Det är dags att införa syntest för bilförare

Debattören: Borde vara självklart med kontroll efter 45 års ålder

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är bevisat att synförmågan påverkar förmågan att köra bil. Nu är det hög tid att utreda behovet av återkommande synkontroller även för privatbilister, skriver Marika Wahlberg Ramsay.
Det är bevisat att synförmågan påverkar förmågan att köra bil. Nu är det hög tid att utreda behovet av återkommande synkontroller även för privatbilister, skriver Marika Wahlberg Ramsay.

DEBATT. Det är sedan länge känt att ögat åldras med ökad ålder vilket kan reducera synskärpan. En av den vanligaste åldersförändringen i ögat är åldersynthet som drabbar alla.

Detta känner säkert många igen – ett ovälkommet men oundvikligt behov av glasögon när man läser på mobilen eller paddan, som inträder någon gång i medelåldern.

I det åldrandet ögat kan synskärpan för många försämras av sjukdomstillstånd, såsom gråstarr (katarakt), glaukom, vanligt kallat grönstarr, eller gula fläcken (AMD). Glaukom är vanligast i högre åldrar.

Studier visar att ungefär hälften av de som lider av sjukdomen, cirka 100 000 personer, har sjukdomen utan att veta om det. Obehandlat glaukom leder i förlängningen till blindhet varför tidig upptäckt är avgörande.

Synskärpan och ögat bör därför regelbundet undersökas av en optiker, för att både möjliggöra synkorrigering och sjukdomsupptäckt. Från ett kliniskt perspektiv vore ett idealt intervall att alla över 45 år kontrollerade sin syn ungefär vartannat år.

Det är också bevisat att synförmågan påverkar förmågan att köra bil.

Under 2020 publicerades en VTI-studie som gjorts på uppdrag av NTF om synskärpans påverkan av bilkörning.

Studien visade bland annat att personer med nedsatt synskärpa såg fotgängare eller fordon senare än de med bättre synskärpa. Detta resulterade i ett riskfyllt körbeteende eftersom förarna reagerade, det vill säga bromsade eller stannade för objektet, senare eller höll högre hastighet än vad som var lämpligt.

Med bakgrund av det vi vet om ögats åldrande och synens påverkan av körförmågan, är det därför anmärkningsvärt att synen endast kontrolleras när en person förbereder sig för att ta körkort, vilket vanligtvis sker i sena tonåren.

Det borde vara självklart att åtminstone införa obligatoriska synkontroller vid körkortsförnyelse efter 45 års ålder.

Vid en kontroll kan försämrad syn upptäckas samt korrigeras med rätt hjälpmedel. Frågan är inte kontroversiell utan har ett brett stöd bland allmänheten, vilket bland annat framgick i en Kantar-Sifo undersökning från maj 2021.

En synkontroll belastar inte sjukvården utan görs enkelt hos en optiker. Eftersom körkort förnyas vart tionde år är det en enkel åtgärd att införa obligatoriska återkommande synkontroller, men med stor vinst för trafiksäkerheten i stort och för den egna synhälsan.

Det är dessutom många som avstår från att köra bil på grund av osäkerhet kring sin syn. Att kunna köra bil är en fråga om personlig frihet såväl som tillgänglighet. Syntest kan fungera som en främjare för fortsatt bilkörning både genom ett stärkt självförtroende om att den fortsatta bilkörningen är säker, och eftersom man då erbjuds rätt hjälpmedel för att korrigera synen.

Regelbundna synkontroller ger på så sätt stora vinster för individens syn, hälsa och frihet – utöver ett säkrare trafiksystem.

Riksdagens trafikutskott har i flera år betonat att frågan om att återkommande synkontroller för privatbilister är mycket viktig, men ändå har inga initiativ tagits för att få till en förändring.

Det är nu dags för politiken att ta ett ansvar och utreda frågan om återkommande synkontroller vid körkortsförnyelse.


Marika Wahlberg Ramsay, programdirektör vid optikerprogrammen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE