Folket måste få makt över sin egen pension

Debattören: Nu stärker vi människors inflytande och minskar pensionsavgifterna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Med ny lagstiftning sätter vi individen i förarsätet för sin egen pension samtidigt som vi stärker konsumentens makt på tjänstepensionsmarknaden, skriver Per Bolund.
Med ny lagstiftning sätter vi individen i förarsätet för sin egen pension samtidigt som vi stärker konsumentens makt på tjänstepensionsmarknaden, skriver Per Bolund.

DEBATT. Det ska vara lätt och billigt för oss sparare att ta makten över vår framtida tjänstepension. Mitt mål är att var och en av oss ska kunna bestämma hur våra besparingar förvaltas. I dag riskerar alltför mycket att ätas upp av orättvisa och höga flyttavgifter som endast gynnar tjänstepensionsbranschen.

Regeringen har därför lagt fram förslag som kommer att leda till kortare ledtider och lägre avgifter när tjänstepensioner flyttas ihop.

Nyligen presenterade pensionsportalen minpension.se siffror som visar att allt fler unga bryr sig om pensionen. Det är välkommet då pensionen ofta har kunnat framstå som avlägsen och diffus för många unga. För de som i dag får sitt första arbete kanske fokus snarare ligger på att köpa sitt första boende eller hitta en hyreslägenhet.

Men med dagens utveckling på arbetsmarknaden kan det vara bra att med regelbundna mellanrum se över sitt pensionssparande eftersom det är allt vanligare att under en karriär ha haft många olika arbetsgivare. Det innebär att en rad olika företag kommer att bidra till tjänstepensionen.

Allt fler får då en tjänstepension som är utspridd på många olika aktörer vilket gör det svårt att få en överblick och kan leda till att en stor del av sparandet äts upp av avgifter som många gånger varken är motiverade eller rimliga.

Att flytta sitt sparande och samla det hos ett bolag med lägre avgifter kan vara mycket dyrt. Det finns i dag modeller där flyttavgifter tas ut även efter till exempel 30 års sparande. I sådana fall är det oklart vad konsumenten betalar för, då avgiften kan uppgå till över 100 000 kronor. Enligt Finansinspektionen tar 11 av 20 liv- och pensionsförsäkringsföretag i dag ut en sådan typ av avgift. Att företag på detta sätt låser in konsumenter i dyra tjänstepensionslösningar är fullständigt oacceptabelt.

Sedan regeringen tillträdde har vi varit tydliga med att rörligheten på den icke-kollektivavtalade delen av tjänstepensionsmarknaden måste öka. Vi har även varit tydliga med att en ökad rörlighet inte får ske på bekostnad av konsumentskyddet.

Därför har vi infört nya regler som kraftigt kringskär hur och när arvoden får användas i den finansiella sektorn. På så sätt kan vi undvika att finansiella aktörer utnyttjar sitt informationsöverläge och flyttar tjänstepensionskapitalet oftare än nödvändigt. För att öka transparensen togs 2014 initiativ till en överenskommelse om en branschstandard som skulle ge konsumenten bättre information om vad en tjänstepensionsflytt egentligen kostar.

Mer information avhjälper dock inte problemet med att företagen tar ut för höga avgifter. För att stärka konsumentmakten på tjänstepensionsmarknaden och driva ned flyttavgifterna föreslår regeringen nu ny lagstiftning. Denna förtydligar att flyttavgiften måste begränsas till att avse företagets direkta kostnader för den administrativa hanteringen av flytten samt för de kvarstående anskaffningskostnaderna. De får nu tas ut i max 5 år.

Som miljöpartist vill jag se att våra pensioner är hållbara ur flera olika avseenden. Dels måste kapitalet, medan vi arbetar, växa och verka för en hållbar värld. Detta inkluderar att bekämpa klimatförändringar och kämpa för att företag respekterar mänskliga rättigheter i sin verksamhet. Men det handlar också om att pensionärers ekonomiska förutsättningar ska vara hållbara. För att uppnå detta kan vi inte tillåta onödiga och omotiverade flyttavgifter.

Med denna nya lagstiftning, som förväntas tas i bruk 1 juli 2018, sätter vi individen i förarsätet för sin egen pension samtidigt som vi stärker konsumentens makt på tjänstepensionsmarknaden.


Per Bolund


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE