ÅSIKT

Ingen kan tvivla på vår solidaritet

Replik från S om platsen i säkerhetsrådet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Trots att Sverige är ett litet land så betyder vår insats oerhört mycket för många människor, skriver Anders Österberg.

REPLIK. Såväl regeringen och socialdemokratiska riksdagsledamöter har vid upprepade tillfällen fördömt de allvarliga brott som begås av Assadregimen och Daesh.

Ingen kan tvivla på socialdemokraternas solidaritet med civilbefolkningen i Irak och Syrien.

De allra flesta av oss har hört talas om Daeshs grymma handlingar. Jag tänker på de kristna som blev dränkta i en bur med undervattenskameror. Mördade enbart för att de var kristna. Jag tänker på de två unga homosexuella killar som blev kastade från ett höghus i Raqqa. Mördade enbart för att de var homosexuella.

Jag tänker på de yazidier som i augusti 2014 i hundratals dödades i staden Kocho. Mördade enbart för att de var yazidier. Här har Daesh åtminstone gjort sig skyldiga till försök till folkmord. Utan koalitionens insats, där Sverige ingår, skulle fler människor ha slaktats. Samstämmiga rapporter talar om systematiska och omfattande övergrepp mot de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt. Straffrihet är inget alternativ. Förövare måste ställas till svars och brottsoffer få upprättelse.

Regeringen verkar för att FN:s säkerhetsråd ska hänskjuta situationen i Syrien till ICC och att Irak ska ansluta sig till domstolen. ICC är det organ som har behörighet att utreda brott som kan utgöra folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott.

I FN har vi tillsammans ett ansvar för att verka för att människor i fara bereds skydd, att det blir ett slut på konflikterna och att de ansvariga för övergreppen ställs till svars. Detta ansvar gäller oavsett om brotten kategoriseras som folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelser.

Trots att Sverige är ett litet land så betyder vår insats oerhört mycket för många människor.


Anders Österberg, riksdagsledamot Utrikesutskottet (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.