Debatt

Skattepengar får inte gå till islamism

SD: Därför kallar vi kulturministern till möte

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Organisationer som sprider islamismens ideologi eller andra antidemokratiska budskap ska aldrig få ta del av de skattemedel vi gemensamt finansierar vår välfärd med. Nu kallar vi Amanda Lind till kulturutskottet, skriver fyra SD-politiker.
Organisationer som sprider islamismens ideologi eller andra antidemokratiska budskap ska aldrig få ta del av de skattemedel vi gemensamt finansierar vår välfärd med. Nu kallar vi Amanda Lind till kulturutskottet, skriver fyra SD-politiker.

DEBATT

DEBATT. ”Vi kommer aldrig acceptera att skattepengar avsedda för folkbildning används felaktigt eller för att motverka demokratin” skrev Folkbildningsrådets generalsekreterare i SvD nyligen.

Etablerade forskare och andra samhällsaktörer, inte minst Sverigedemokraterna, har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat hur Folkbildningsrådet beviljat skattefinansierade medel till organisationer som inte uppfyller grundläggande krav om demokrati och yttrandefrihet.

Därtill följer en granskningsprocess som de själva ansvarar för vilket är djupt problematiskt, det är sällan är en bra idé att den som granskar och den som granskas i förlängningen är samma organisation.

Därför bjuder vi nu in Folkbildningsrådet, samt kallar kultur- och demokratiminister Amanda Lind, till riksdagens kulturutskott för att diskutera detta.

Folkbildningen fyller en viktig funktion i vårt samhälle. Den utgör en plattform av möjligheter till bildning och ett aktivt deltagande i samhällets demokratiska processer och kulturliv. Det bör varje politiskt parti som värnar vår historia och vår demokrati inse vikten av.

När det framkommer felaktigheter gällande utbetalningar, framförallt till organisationer med kopplingar till terrorism, riskerar befolkningens förtroende för folkbildningen att raseras. Dessutom riskerar hela folkbildningsväsendet med dess uppdrag att urholkas.

Detta bör alla som säger sig värna demokratin inse allvaret i. Det är ett faktum att skattefinansierat stöd beviljats organisationer med kopplingar till extremism och terrorism, exempelvis studieförbundet Ibn Rushd som har en historik av att ha bjudit in antisemitiska talare.

I närtid har man efter mycket om och men börjat skrapa på åtgärder från Folkbildningsrådets och regeringens sida. Folkbildningsrådet har fattat beslut om att statsbidragsvillkoren kommer att skärpas och att arbetet med kontroll och uppföljning ska ägnas särskilt fokus.

I det här arbetet ser vi det som angeläget att riksdagens kulturutskott bjuds närmare information om detta och riktar med den här artikeln också en öppen inbjudan till Folkbildningsrådet att informera utskottet i frågan, och till övriga partier att se behovet av att ett sådant möte kommer till stånd i närtid.

Vi önskar en transparent dialog om fördelning av statsbidrag i allmänhet och arbetet med demokratisyftet i synnerhet. Den dialogen behöver också föras med kultur- och demokratiminister Amanda Lind som bör kallas till utskottet.

Vår demokrati och folkbildningens förtroende hotas av extremism. Organisationer knutna till bland annat Muslimska brödraskapet sprider budskap om sharialagar och ett aktivt motstånd mot det sekulära och fria samhället.

Organisationer som sprider islamismens ideologi eller andra antidemokratiska budskap ska aldrig få ta del av de skattemedel vi gemensamt finansierar vår välfärd med.

Problemen med medelstilldelningen måste åtgärdas och vi föreslår därför att en ny aktör som är oberoende av de verksamheter som får medel ska få i uppdrag att fördela medlen till folkbildningen.

Denna aktör bör även få i uppdrag att se över möjligheterna till förbättrad uppföljning av folkbildningsverksamheten och större insyn i hur skattemedlen används, utan att folkbildningens frihet påverkas.

Detta och mycket mer ser vi fram emot att diskutera med Folkbildningsrådet och kulturministern. Sverigedemokraterna slår vakt om demokratins arenor. Folkbildningen är ett nav i nordisk samhällsutveckling och för viktig för att förloras eller grusas av extremister.


Aron Emilsson, kulturpolitisk talesperson (SD)
Cassandra Sundin, ersättare kulturutskottet med ansvar för folkbildningsfrågor (SD)
Angelika Bengtsson, ledamot kulturutskottet (SD)
Jonas Andersson, ledamot kulturutskottet (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Sverigedemokraterna

LÄS VIDARE

REPLIK Vi granskar Ibn Rushd mer än någon annan

ÄMNEN I ARTIKELN

Sverigedemokraterna

Ibn Rushd

Amanda Lind

Muslimska brödraskapet

Islamism

Terrorism

Bildning