S måste klippa sina band till islamister

Moderaterna: Ta Säpos varningar på allvar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Nu måste S ta Säpos varningar på allvar. I stället för att attackera forskare och experter via sitt förbund Tro och solidaritet  så måste all kraft användas för att sätta stopp för den framväxande extremismen, skriver Johan Forssell och Kristina Axén Olin.
Nu måste S ta Säpos varningar på allvar. I stället för att attackera forskare och experter via sitt förbund Tro och solidaritet så måste all kraft användas för att sätta stopp för den framväxande extremismen, skriver Johan Forssell och Kristina Axén Olin.

DEBATT. Socialdemokraterna säger sig vilja motverka extremism och värna ett fritt meningsutbyte. Men när det kommer till islamistisk extremism tittar man åt ett annat håll.

Nu måste partiet klippa banden till islamisterna om deras arbete mot extremism ska kunna tas på allvar.

Säpo summerar varje år säkerhetsläget i sin årsbok. I den nyligen publicerade sammanställningen för 2020 framgår att den snabba tillväxten i de våldsbejakande extremistmiljöerna är ett allvarligt hot mot Sveriges säkerhet.

Det rör sig om tre våldsbejakande extremistmiljöer: den högerextrema, den vänsterextremtrema och den islamistiska.

Säpo konstaterar vidare att det pågår en ”institutionalisering” av den våldsbejakande extremismen – och att problemet är störst i den våldsbejakande islamistiska miljön.

I praktiken handlar det om att offentliga bidrag – ”hundratals miljoner kronor” – betalas ut till organisationer som stöttar terrororganisationer, bjuder in radikala föreläsare eller bedriver andra typer av odemokratisk verksamhet.

Säpo drar den självklara slutsatsen att det offentliga måste sluta finansiera verksamheter som inte är demokratiska.

Det innebär att alla organisationer som mottar offentliga medel måste granskas noggrant när det finns misstankar om att mottagaren inte uppfyller grundläggande demokrativillkor.

Flera rapporter har vittnat om fusket i vissa studieförbund. I detta sammanhang är det dock ett av studieförbunden som sticker ut – Ibn Rushd. Granskningar har visat både på ekonomiska oegentligheter men också på tydliga brister i föreningens grundläggande demokratisyn.

Det har bland annat visat sig att Ibn Rushd har ideologiska kopplingar till Muslimska brödraskapet samt att det bjudits in föreläsare som torgfört demokratifientliga och antisemitiska åsikter.

Det var mot denna bakgrund som Moderaterna nyligen la fram ett förslag på riksdagens bord med krav på en omfattande extern granskning av studieförbunden. Och Moderaterna är inte ensamma om att se problemet.

Göteborgs stad valde tidigare i år att strypa stödet till just Ibn Rushd och ser ut att fortsatt säga nej till kommunalt stöd även i år.

Försöken att stoppa fusk och extremism inom studieförbunden har dock aktivt motarbetats av Socialdemokraterna. I frontlinjen står det egna förbundet Socialdemokrater för tro och solidaritet som bland annat ägnar kraft åt att ifrågasätta forskare som varnat för den typ av extremism som förekommit inom Ibn Rushd.

Efter beslutet i Göteborg skrev företrädare för Tro och solidaritet att det är dags att syna den lilla gruppen ”inflytelserika antimuslimska röster i Sverige” och pekade särskilt ut Magnus Ranstorp, forskare vid Försvarshögskolan och en av Sveriges främsta experter på extremism.

Artikeln följdes upp med ett nytt osakligt angrepp på Ranstorp i GP häromveckan.

Tidigare har Tro och solidaritet hävdat att kritik av Ibn Rushd framförd av en forskare vid Lunds universitet är ”antimuslimsk propaganda” och att utpekandet av studieförbundet är ett steg på vägen mot folkmord.

Genom att ha en plats i Socialdemokraternas verkställande utskott, som handhar den omedelbara ledningen av partiets verksamhet, ges Socialdemokrater för tro och solidaritet hårdföra försvar av extremism ett stort inflytande när Socialdemokraterna utformar sin politik.

Ett exempel från närtid är att Socialdemokraterna röstade nej till att göra en extern granskning av studieförbunden, när Moderaterna lade fram sitt förslag om det i riksdagen.

Ett annat exempel är statminister Stefan Löfvens och forskningsminister Matilda Ernkrans tystnad när forskare angrips inifrån de socialdemokratiska leden.

Nu måste Socialdemokraterna ta Säpos varningar på allvar. I stället för att attackera forskare och experter så måste all kraft användas för att sätta stopp för den framväxande extremismen.

Om Socialdemokraterna inte vill lyssna på Säpo och oss, borde de åtminstone lyssna på sina egna företrädare som jobbar mot extremism som nu kräver att Tro och solidaritet fråntas sin plats i det verkställande utskottet och sin roll som sidoförbund.  


Johan Forssell, rättspolitisk talesperson (M)
Kristina Axén Olin, utbildningspolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE