Äldreomsorgen kan inte vänta – agera nu

Kommunal: Arbetet med ny äldreomsorgslag riskerar bli en stoppkloss

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Förslaget om en äldreomsorgslag får nu inte blir en stoppkloss för att åtgärda de brister inom äldreomsorgen som kan åtgärdas här och nu, skriver Tobias Baudin.
Förslaget om en äldreomsorgslag får nu inte blir en stoppkloss för att åtgärda de brister inom äldreomsorgen som kan åtgärdas här och nu, skriver Tobias Baudin.

DEBATT. När coronakommissionen presenterade sitt första delbetänkande om äldreomsorgen i slutet på förra året fick vi svart på vitt bekräftat något som Kommunal har larmat om i åratal; att svensk äldreomsorg är underbemannad, underfinansierad och underuppmärksammad.

I delbetänkandet konstaterades att det som, utöver den allmänna smittspridningen i samhället, har haft störst inverkan på antalet sjuka och avlidna inom äldreomsorgen är välkända strukturella brister som måste åtgärdas. I stora drag menar kommissionen att det som behöver göras är att höja ambitionsnivån och att höja statusen på och attraktionskraften i omsorgsyrkena.

För Kommunal är detta en minst sagt bitterljuv seger efter att i många år ha talat för döva öron och av att ha fått höra att vi svartmålar äldreomsorgen.

I ljuset av coronapandemin hörs nu fler och fler, och från alla politiska håll, tala om äldreomsorgen och de brister som funnits där under lång tid.

Det är inte en dag för tidigt.

Att regeringen nu utreder en ny äldreomsorgslag är bra och välkommet. En äldreomsorgslag kan, i sin bästa form, leda till en mer jämlik äldreomsorg i hela landet där var och en av oss kan vara trygg och säker på att få våra behov mötta när behov uppstår. Det är oerhört viktigt.

Men – förslaget om en äldreomsorgslag får nu inte blir en stoppkloss för att åtgärda de brister inom äldreomsorgen som kan åtgärdas här och nu.

Jag vet att merparten av de strukturella problem som funnits inom äldreomsorgen under en lång tid går alldeles utmärkt att åtgärda innan en äldreomsorgslag är på plats. Det som krävs är att den politisk vilja som så många nu uttrycker omvandlas till handling och att alla arbetsgivare tar sitt ansvar.

Samtidigt som arbetet med äldreomsorgslagen fortgår behöver helt enkelt både politiker och arbetsgivare kavla upp ärmarna och en gång för alla göra något åt bristerna inom äldreomsorgen.

Här är några av de områden som coronakommissionen pekar ut, som Kommunal rekommenderar alla ansvarstagande kommunpolitiker och arbetsgivare att sätta igång och åtgärda på stubben:

  • Öka kontinuiteten. Det uppnås genom att förbättra anställningstryggheten och personalkontinuiten, och kraftigt minska andelen personal med timanställning. Att känna den du ger vård och omsorg är en grundbult för god kvalitet och det som efterfrågas mest av brukarna. Resultaten från Kommunals rapport ”Pandemi på äldreboendet” visar också att äldreboenden med smittspridning hade en högre andel timavlönade.
  • Öka grundbemanningen. Coronakommissionen konstaterade att en otillräcklig bemanning i hemtjänst och äldreboenden medför att kvaliteten för omsorgsmottagaren försämras och att arbetsförhållandena för den anställde blir orimliga. Avsätt resurserna och anställ fler – med rätt kompetens.
  • Höj kompetensnivån. Medicinsk kompetens efterfrågas alltmer i de kommunala verksamheterna, men man får inte glömma att andelen undersköterskor måste också öka. För att klara detta behöver äldreomsorgen i större utsträckning bemannas med personal med rätt kompetens och utbildning. Närmast omsorgstagaren handlar det om att anställa fler undersköterskor och kräva minimiutbildningar för olika yrkeskategorier.
  • Förbättra förutsättningarna för ledarskap inom äldreomsorgen, bland annat genom att se över ledningsstrukturer och organisering så att antalet medarbetare som en chef ansvarar för sänks väsentligt.
  • Sist men inte minst; Den nödvändiga ambitionshöjningen som krävs för en äldreomsorg värdig ett välfärdssamhälle kommer innebära ekonomiska investeringar. Det går inte att fortsätta stoppa huvudet i sanden och tro att de brister som finns inom äldreomsorgen ska kunna åtgärdas – samtidigt som det verkar finnas en utbredd idé om att vården av våra äldre inte får kosta. Det är den inställningen som gör att vi är där vi är i dag.

Det finns ingen tid att förlora. Det som kan göras nu, ska också göras nu. Medlemmarna i Kommunal har sedan länge insett allvaret i situationen. Nu är det upp till Sveriges politiker och arbetsgivare att ta sig i kragen och agera. Inte sen. Nu.


Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE