Har ni glömt bort att det är ni som styr, S?

Replik från SD om sjukförsäkringen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

S försöker gå i opposition till  sin egen politik. Har S glömt att det är de själva som bär en stor del av ansvaret för krisen inom sjukförsäkringen? Replik från Julia Kronlid och Linda Lindberg.
S försöker gå i opposition till sin egen politik. Har S glömt att det är de själva som bär en stor del av ansvaret för krisen inom sjukförsäkringen? Replik från Julia Kronlid och Linda Lindberg.

REPLIK. Det är synnerligen märkligt att läsa en debattartikel av Socialdemokraterna där man försöker gå i opposition till sitt eget styre och sin egen politik. Har S glömt att det är de själva som bär en stor del av ansvaret för krisen inom sjukförsäkringen?

Det finns mycket som behöver förändras i regelverket, däribland rehabiliteringskedjans skarpa tidsgränser.

Men vi kommer inte ifrån faktumet att det framför allt är regeringens styrning som lett till de orimligt hårda bedömningarna och en sällan skådad utförsäkringspolitik.

En utförsäkringspolitik som klår den forna Alliansens med råge.

Först efter att vi i Sverigedemokraterna lade fram ett utskottsinitiativ om att stryka målsättningen om att hålla antalet med sjukpenning på en låg nivå – som i praktiken gjorts genom ett ökat antal avslag – insåg regeringen orimligheten i målsättningen och strök den.

Ända sedan rapporten ”En trygg socialförsäkring med människan i centrum” presenterades har Sverigedemokraterna drivit på för att genomföra förändringar i bedömningen vid dag 365. Faktum är att vi så sent som i april röstade för både vårt eget och Vänsterpartiets riksdagsförslag om tillkännagivande gällande denna lättnad.

Detta röstade dock båda skribenterna Rikard Larsson och Annelie Karlsson nej till, vilket resulterade i att de sjukskrivna som man idag påstår sig stå upp för blev utan lättnader. Hur är detta att arbeta för en trygg sjukförsäkring egentligen?

För precis som debattörerna skriver riskerar detta leda till att många med långtidscovid och andra långtidsbesvär utförsäkras efter 365 dagar, trots att de efter en tids rehabilitering skulle kunna gå tillbaka till sitt jobb.

Nu hänvisas de i stället till fiktiva jobb på den breda arbetsmarknaden med mycket små möjligheter att faktiskt återgå i arbete.

Det är på tiden att Socialdemokraterna slutar tala med dubbla tungor och i stället tar ansvar för det lidande de orsakat så många människor, och som genom sin styrning lett till direkt inhumana bedömningar av svårt sjuka.

Men om S nu faktiskt är ärliga med er uttalade ambition om att stärka Sveriges sjukförsäkringssystem förutsätter vi att ni säger ja nästa gång SD föreslår förändringar som skulle göra verklig skillnad för alla de som riskerar att förlora sin försörjning och livskvalitet på grund av att de blivit sjuka.


Julia Kronlid, ledamot i socialförsäkringsutskottet (SD)
Linda Lindberg, ledamot i socialförsäkringsutskottet (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE