Medier sprider myter om elbrist i Sverige

Debattörerna: Vi exporterade el under hela förra året

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det råder inte elbrist för att priset är högt. Det är en felaktig slutsats. Verkligheten skiljer sig markant från den ”verklighet” uppbyggd av alternativa fakta som medierna tillät växa fram under valrörelsen. Det är en sorglig utveckling, skriver Per Ribbing och Göran Bryntse.
Det råder inte elbrist för att priset är högt. Det är en felaktig slutsats. Verkligheten skiljer sig markant från den ”verklighet” uppbyggd av alternativa fakta som medierna tillät växa fram under valrörelsen. Det är en sorglig utveckling, skriver Per Ribbing och Göran Bryntse.

DEBATT. Nu har samtliga timvärden för elbalansen under 2022 redovisats av Svenska kraftnät. Bilden är skriande tydlig:

Sverige exporterade el 52 veckor av 52 möjliga och så gott som varje timme under hela året fram till några få skakiga dagar i december då tre fallerande kärnkraftreaktorer skapade ett behov av nettoimport.

Sverige nettoimporterade el i stort sett endast då landets största reaktor Oskarshamn 3 stängdes ner för reparation den 9–18 december samtidigt som Ringhals 4 redan stod stilla för reparation sedan den 10 augusti.

Under samma tid som dessa bägge reaktorer var nere för reparation så skruvades reaktorn Ringhals 3 ner till bara 50-procentig produktion den 10–11 december.

Det var alltså fallerande kärnkraft som gav upphov till de flesta timmarna av nettoimport. Resultatet blev 100 timmars nettoimport under några få dygn med fallerande reaktorer.

Före dessa dagar i december hade Sverige enbart haft 52 timmar av nettoimport. Det motsvarar sex promille av tiden.

Verkligheten i verkligheten skiljer sig alltså markant från den ”verklighet” uppbyggd av alternativa fakta som medierna tillät växa fram under valrörelsen. Det är en sorglig och skrämmande utveckling som vi menar medierna borde ta ansvar och idka självrannsakan för.

  • Håll interna seminarier.
  • Lär er vad el är. El är effekt.
  • Sverige har varken haft elbrist eller effektbrist.

Det har på några få geografiska platser funnits en kapacitetsbrist, en brist i överföringskapacitet av el. El som alltså hela året funnits i överflöd.

Det råder inte elbrist för att priset är högt. Det är en felaktig slutsats.

Den 28 september 2021 fick oljeeldade Karlshamnsverkets vd uttala sig i SVT utan att en enda motfråga ställdes. Hur kan detta få hända?

Samma dag som vd:n står och säger att ”Karlshamnsverket är den sista livlinan i kraftsystemet” och andra lika svulstiga påståenden – så nettoexporterade Sverige i medeltal cirka 3,2 gigawatt el. Och el är effekt, som sagt.

”När vi kör beror det på att alla andra elproduktionskällor är uttömda och även möjligheten till import är uttömd”, fortsatte vd:n.

Karlshamnsverket kördes inte en enda gång under 2022 för att Sveriges elsystem behövde det. Inte en enda gång!

Det oljeeldade verket användes en gång 2022 för att stötta det polska elnätet. Alla gånger som Karlshamnsverket kördes så gjordes det för att ägaren Uniper skulle kunna profitera på sin klimatsmutsiga el.

Försök från 2015 visar också att Uniper skulle kunna elda Karlshamnsverket med bioolja. Men Uniper väljer att elda fossil olja och på så sätt förvärra klimatkrisen.

Hur Sveriges medier har trillat ner i det trumpistiska träsket av alternativ fakta och fake news har såklart sin förklaring i att de fyra partierna som nu sitter vid makten spred myter under valrörelsen utan att få några motfrågor.

Så skapades en så kallad sanning av det som bara var en lögn.

Ett mycket olyckligt ordval är notabelt. Svenska kraftnät hävdar att det är ”elbrist” i ett elområde om konsumenterna där (elområde 3 och 4) förbrukar mer el än vad som produceras inom elområdet.

Det finns inget sådant krav att varje elområde ska vara självförsörjande på el – även om det såklart är bra om det är så.

Ny elproduktion i område 3 och 4 skulle stärka det svenska elsystemet. Till exempel skulle två stora gasturbiner kunna ställas på Barsebäcks gamla område där infrastrukturen redan finns på plats.

Dessa skulle kunna eldas med biogas och grön vätgas som produceras på plats när det blåser bra.

Att säga att det är elbrist i Skåne är lika fel som att säga att det råder brist på älgkött i Skåne eftersom det skjuts betydligt fler älgar i Norrland än i Skåne.

När älgkött från Norrland säljs i Skåne så har inte Skåne ”importerat” älgkött. Att kalla det ”import” när el från elområde 1 och 2 överförs ner till elområde 3 och 4 är orwellskt nyspråk.

Hur ska Sverige och svensk media komma ur detta? Hur kan vi hjälpa er? Vi står till er tjänst, både politiker och journalister.


Per Ribbing, tekn lic i teknisk fysik och ellära
Göran Bryntse, tekn dr, ordförande SERO, Sveriges energiföreningars riksorganisation

Sverige exporterade el 52 veckor av 52 möjliga och så gott som varje timme under hela 2022 fram till några få skakiga dagar i december när kärnkraftverken hade problem, skriver debattörerna.
Sverige exporterade el 52 veckor av 52 möjliga och så gott som varje timme under hela 2022 fram till några få skakiga dagar i december när kärnkraftverken hade problem, skriver debattörerna.


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert: