8 miljarder mer på välfärd och trygghet

Kristdemokraterna: Vi prioriterar det Sverige som regeringen valt bort

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I vårt förslag till budget prioriterar vi sjukvården och äldreomsorgen. Polisen och rättsväsendet. I hela landet, skriver Jakob Forssmed och Ebba Busch Thor.
I vårt förslag till budget prioriterar vi sjukvården och äldreomsorgen. Polisen och rättsväsendet. I hela landet, skriver Jakob Forssmed och Ebba Busch Thor.

DEBATT. Skjutningar på öppen gata. Kommuner i ekonomisk kris. 123 000 personer som har stått i vårdkö olagligt länge. Avsaknad av närvarande ordningsmakt, sjukvård och grundläggande samhällsservice i delar av landet. På vissa håll är väl snart enbart Systembolaget kvar, som ensamt vittne om att man inte helt övergivits av staten.

Höstbudgeten innehåller inte svar på de frågor svenskarna upplever som mest akuta. Januaripartierna tycks ha förhandlat i ett fönsterlöst rum där fokus legat på att bocka av punkter i ett 73-punktsprogram, snarare än att se samhällsproblemen.

När vi i dag presenterar vårt förslag till budget satsar vi 8 miljarder kronor mer än regeringen på välfärd och trygghet redan nästa år. Vi prioriterar det Sverige som regeringen valt bort. Sjukvården och äldreomsorgen. Polisen och rättsväsendet. I hela landet.

Fler vårdplatser ska skapas genom prestationsbaserad ersättning till vårdgivare. 800 miljoner kronor ska riktas särskilt till vården i glesbygd för att lösa personalbristen. En förlossningssatsning ska avhjälpa BB-krisen.

Vårdköerna är ett eget kapitel. Det är olagligt att tvinga någon att vänta på vård mer än 90 dagar – men regeringen låter ändå vårdköerna svälla. KD vill uppgradera patientlagen och kapa köerna. Ett stimulansbidrag ska gå till regioner som river produktionstaken i sina vårdavtal och i stället låter behövande få behandling.

Antalet äldre växer. Men regeringen minskar stödet för fler äldreboenden. Vi vill i stället avsätta en äldreboendemiljard för ökad tillgång till både särskilt boende och trygghetsboende. Vi vill också främja fysisk aktivitet, gemenskap och bättre mat.

Men äldreomsorgen behöver bättre villkor också för personalen. KD satsar 2 miljarder kronor för att de som arbetar i omsorgen ska kunna få rimliga arbetsvillkor och bli ännu skickligare. Kommuner som kan uppvisa bättre personalkontinuitet, högre medarbetarnöjdhet och färre delade turer belönas. Omsorgspersonalen – även chefer och schemaläggare – vidareutbildas.

Vi fortsätter satsa för 10 000 fler poliser. Ett lönepåslag lockar tillbaks pensionerade utredare ­– ett förslag vi kallar GW-modellen efter dess upphovsman.

Till skillnad från regeringen ger vi domstolarna och åklagarna de resurser de behöver och vi bygger ut domstolsväsendet på fler platser i landet, med bland annat fem nya tingsrätter. Kriminalvården får resurser för att bättre kunna ta hand om unga kriminella.

Men inget av allt detta räcker i sig. Sverige är mer än en uppsättning välfärdstjänster eller en försäkring mot brott. KD strävar efter en samhällsgemenskap.

Brottsutvecklingen kan inte brytas enbart med batonger, till exempel. KD vill därför också lägga en miljard kronor på sociala, förebyggande insatser. 

Och vi kan inte låta landsbygden hamna på undantag. Vi föreslår förbättrade villkor för jordbruket och kompletterar med ett landsbygdspaket för mer statlig service, bredband och dagligvaruhandel.

Vi vill satsa på att ge barn en aktiv och meningsfull fritid i föreningslivet, också som ett led i att mota psykisk och fysisk ohälsa. Barnhushåll i ekonomisk utsatthet ska få mer.

Januaripartierna sänker värnskatten för de 300 000 rikaste. Vi föreslår skattelättnader för alla – de 5 miljoner svenskar som är låg- och medelinkomsttagare. Vi får fler i arbete, får fler äldre att vilja bidra med sin erfarenhet och gör det mer lönsamt att utbilda sig. 

När Sverige sviker är det främst kvinnorna som får betala priset. Det är kvinnor som känner sig så rädda att de inte törs gå ut. Det är kvinnor som arbetar under dåliga arbetsvillkor i offentlig sektor. Och det är kvinnor som får axla ansvaret när barn och äldre inte får det stöd som samhället borde leverera.

Men när finansministern räknar på de fördelningspolitiska effekterna av sin höstbudget konstateras kallt: ”En tredjedel av medlen går till män i den högsta inkomstgruppen.”

Kristdemokraternas gör tvärtom. Våra förslag angriper problemen från tre håll. Vi vill reparera välfärden, stärka tryggheten och främja samhällsgemenskapen.

Sverige ska gå att lita på.


Ebba Busch Thor, partiledare (KD)
Jakob Forssmed, vice partiledare och ekonomiskpolitisk talesperson (KD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE