Göteborg måste få ta emot färre invandrare

S-politiker: Hela staden behöver undantas från ebo-lagen

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Segregationen sliter isär samhället. Jag kan inte göra annat än ta bladet från munnen och säga som det är: Vi gjorde för lite. Nu behöver hela Göteborg undantas från ebo-lagen, skriver S-oppositionsrådet Jonas Attenius.
Foto: Jesper Hallén
Segregationen sliter isär samhället. Jag kan inte göra annat än ta bladet från munnen och säga som det är: Vi gjorde för lite. Nu behöver hela Göteborg undantas från ebo-lagen, skriver S-oppositionsrådet Jonas Attenius.

DEBATT

DEBATT. Som folkvalda har vi ett ansvar att förhålla oss till verkligheten. Socialdemokraterna har länge varit motståndare till lagen om egen bosättning, ebo, för asylsökande. Jag vill att hela Göteborg undantas från ebo.

Under Socialdemokraternas tid vid makten satsade vi konsekvent på ett mer jämlikt Göteborg: Ungdomsarbetslösheten halverades, kollektivtrafikpriserna hölls nere och lönerna i välfärden blev mer jämställda än någonsin.

Men på ett område misslyckades vi: Integrationen mellan svenskfödda och utrikesfödda.

Göteborg är på många sätt en mer segregerad stad i dag än för tio, tjugo eller trettio år sedan. Göteborgare i välmående Långedrag lever i snitt nio år längre än göteborgare i förorten Bergsjön. I delar av Angered har nästan alla invånare utländsk bakgrund, medan andelen är oerhört mycket lägre i Majorna. Längs en enskild spårvagnslinje kan medelinkomsten gå som en berg-och dalbana, och skolbetygen följa samma utveckling.

Segregationen sliter isär samhället. Jag kan inte göra annat än ta bladet från munnen och säga som det är: Vi gjorde för lite.

Redan 1998 varnade Göran Johansson (S), dåvarande S-ledare i Göteborg, för att det ojämlika flyktingmottagandet ledde till fattigdom och utanförskap.

En bidragande, närmast avgörande, orsak till att segregationen har tillåtits cementeras beror på lagen om eget boende, ebo, som drevs igenom av Carl Bildts högerregering 1994.

Ebo innebär att asylsökande får rätt att – med bibehållen dagersättning från Migrationsverket – bosätta sig var som helst i landet. Det säger sig självt att många väljer att flytta in hos sina landsmän och bekanta, i redan överfulla lägenheter, i redan trångbodda områden, i redan segregerade stadsdelar, i ett redan pressat Göteborg.

Konsekvensen av detta ojämlika flyktingmottagande blir att rika kommuner smiter undan, medan Göteborg tar ett oproportionellt stort ansvar.

Invandrare som hamnar i de mest segregerade stadsdelarna får ju inte chansen att komma in i det svenska samhället. Hur ska man lära sig svenska, om man knappt träffar någon med svenska som modersmål? Hur ska man lära sig svenska rättigheter och skyldigheter om man knappt träffar någon som har den kunskapen?

Genom att undanta hela Göteborg från ebo är vår förhoppning att fler asylsökande hamnar i rika kommuner, där mottagandet har varit lägre under en längre tid och chansen att komma in i det svenska samhället är betydligt bättre. 

Vi socialdemokrater har länge låtit andra partiers reaktioner, ledarskribenters kommentarer och det politiska spelet avgöra hur vi förhåller oss till integrations- och invandringsfrågor. Detta har lett till passivitet, politiska låsningar och en polariserad samhällsanda. Det får räcka nu.

Göteborg ligger högt bland landets 290 kommuner när det kommer till hur många asylsökande som bosätter sig i staden. Utöver detta tar vi emot många andra invandrare, såväl anvisade nyanlända som arbetskraftsinvandrare, medan rikare kommuner duckar för sitt ansvar.

Vi tar gärna vårt ansvar, men det krävs helt enkelt balans i systemet.

Nu finns en öppning. Ny lagstiftning möjliggör att kommuner som Göteborg kan få undanta delar av staden från ebo.

Men för mig är det uppenbart att hela Göteborg måste undantas från ebo-lagstiftningen – i väntan på att lagen rivs upp helt och hållet. Regeringen måste ge Göteborg tid: Tid för att stoppa segregationen, vända skolresultaten, bekämpa klassklyftorna och ge alla göteborgare samma chans i livet. 


Jonas Attenius, oppositionsråd i Göteborg (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publicerad:

LÄS VIDARE