Använd inte oss i ditt politiska spel, Haddad

Replik från Sveriges elevråd om barn- och elevombudet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Roger Haddad, är du beredd att lägga ner kontraproduktiva symbolförslag, sätta dig ner med Sveriges elevråd och på ett moget sätt diskutera skolans verkliga utmaningar och lösningar? Skriver debattören.
Roger Haddad, är du beredd att lägga ner kontraproduktiva symbolförslag, sätta dig ner med Sveriges elevråd och på ett moget sätt diskutera skolans verkliga utmaningar och lösningar? Skriver debattören.

REPLIK. Det är anmärkningsvärt att Roger Haddad (L), baserat på medieuppgifter, förordar ett avskaffande av den instans vars uppdrag är att tolka skollagen som Liberalerna själva skrev.

Barn- och elevombudet (BEO) skyddar oss mot kränkningar – ett viktigt uppdrag vi kräver ska fortlöpa.

Diskriminering, kränkningar och trakasserier är fortfarande en del av vår vardag. 60 000 elever utsätts regelbundet för mobbning och en av sju elever i årskurs 9 känner sig inte trygg i skolan. Det är en enorm utmaning vi gemensamt måste tackla.

Elever som går till skolan med en klump i magen, och inte får det stöd man har rätt till av skolan eller huvudmannen, har BEO som enda utväg.

69 procent av alla ärenden som handläggs av BEO rör kränkningar mellan elever. Det är i praktiken dessa elever som faller offer för en ”hårdare tag”-retorik som gått överstyr. Haddad väljer också att ge en felaktig bild av både det berörda ärendet och BEO:s uppdrag.

Ett avskaffande av BEO kommer inte öka tryggheten i svensk skola, det vet både vi och Liberalerna. Trots det används vi som en bricka i ett politiskt spel. Elever ropar efter mer stöd och reformer för att förbättra den psykiska hälsan och för att få en bättre arbetsmiljö.

Vi har svaren på de här utmaningarna och min fråga till Roger Haddad blir därför; Är du beredd att lägga ner kontraproduktiva symbolförslag, sätta dig ner med Sveriges elevråd och på ett moget sätt diskutera skolans verkliga utmaningar och lösningar?

Leo Gerdén, ordförande Sveriges elevråd


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

Publisert:

LÄS VIDARE