Ge Tullverket muskler att stoppa stöldligorna

Företagarna: Staten misslyckas med att upprätthålla lag och ordning

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det får förödande konsekvenser när staten misslyckats med sitt kärnuppdrag: att upprätthålla lag och ordning. Nu gäller det att hela samhället hittar metoder för att förebygga och motverka brottsligheten, skriver Günther Mårder och Pontus Lindström, Företagarna.
Foto: GETTY
Det får förödande konsekvenser när staten misslyckats med sitt kärnuppdrag: att upprätthålla lag och ordning. Nu gäller det att hela samhället hittar metoder för att förebygga och motverka brottsligheten, skriver Günther Mårder och Pontus Lindström, Företagarna.

DEBATT. Årets sommarplåga kan redan utnämnas. I brist på konkreta lagförslag för hur utförseln av stöldgods ska stoppas kan Sveriges företagare vänta sig ännu en sommar där gästerna utgörs av internationella stöldligor som närmast obehindrat för ut stöldgodset ur landet.

Enligt Företagarnas undersökningar har var tredje företag blivit utsatt för någon form av brott de senaste fem åren. Inbrott och stölder hör till de vanligaste brotten. Endast var tredje företagare i storstäder upplever att polisens närvaro är tillräcklig för att skapa trygghet. På landsbygden endast var fjärde.

En allt större andel av brotten som drabbar företag, framförallt inbrott och stölder, begås av internationella stöldligor. Samtidigt har stölderna på byggarbetsplatser enligt statistik från BRÅ ökat med 60 procent sedan 2013. Enligt Polisen ligger kriminella ligor bakom 90 procent av stölderna av jordbruksmaskiner. Det finns heller ingenting som tyder på att stölderna kommer minska, tvärtom är sommarhalvåret ofta högsäsong.

Situationen måste beskrivas som ett samhällsmisslyckande, och ansvaret vilar på flera regeringar av skiftande politisk färg som inte prioriterat brottsbekämpningen i tillräcklig hög utsträckning. Företagarna välkomnar därför att det i dag finns en bred politisk enighet bakom målet att stärka rättsväsen och öka tryggheten för Sveriges företagare. Det som behövs nu är konkreta förslag på lagändringar som riksdagen kan klubba igenom.

Både Polisen och Tullverket är i grunden brottsbekämpande myndigheter men Tullverket lyder, till skillnad från Polisen, under Finansdepartementet och saknar i dagsläget befogenhet att stoppa utförseln av stöldgods. 98 procent av Tullverkets kontroller görs på införsel, medan utförselkontrollerna i princip är obefintliga, vilket de kriminella stöldligorna tacksamt utnyttjar.

I stället för att själva kunna stoppa misstänkt stöldgods måste Tullverket ta hjälp av Polisen. Samtidigt medger Polisen i en färsk rapport att man tvingats prioritera ner arbetet att motverka internationella stöldligor till förmån för skjutningar och annan grov brottslighet. Kvar står landets hårt drabbade småföretagare med en känsla av uppgivenhet.

Uppgivenheten späs dessutom på av att företagare tvingas lägga stora summor på att skydda sina verksamheter mot brott genom larmsystem, kameror och DNA-märkning. Det är åtgärder som, tillsammans med kostnaden för stölderna leder till höjda priser, uppskjutna nyinvesteringar och försämrad konkurrenskraft. Dessutom blir åtgärder som DNA-märkning verkningslösa om stöldgodset som passerar gränsen inte kan kontrolleras och omhändertas.

Att ge Tullverket och Kustbevakningen befogenhet att agera mot tillgreppsbrott, och att göra utförsel av stöldgods till ett smugglingsbrott är ett första steg i bekämpningen av stöldligorna. Även straffskalorna behöver skärpas där mängdrabatterna slopas och där hänsyn i högre grad tas till om brotten är en del av ett systematiskt förfarande. Försök, förberedelse och stämpling till häleri måste också kriminaliseras.

Allt sammantaget får det förödande konsekvenser när staten misslyckats med sitt kärnuppdrag: att upprätthålla lag och ordning. Nu gäller det att hela samhället, näringsliv, kommuner och ansvariga myndigheter tillsammans hittar metoder för att förebygga och motverka brottsligheten.

Företagare ska kunna känna trygghet och de internationella stöldligorna måste stoppas. Att ge Tullverket rätt verktyg och större muskler för att stoppa utförsel av stöldgods är ett avgörande första steg.


Günther Mårder, vd, Företagarna
Pontus Lindström, expert på brottsfrågor, Företagarna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE