Debatt

Föräldrar, håll era sjuka barn hemma

Lärarförbundet: Det här är något ni måste förstå nu

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Om ni föräldrar inte gör samma bedömning som förskolans personal om era barns hälsa – ta ändå hänsyn till vad personalen säger. Det handlar både om smittskydd och om arbetsmiljö, skriver Johanna Jaara Åstrand.
Om ni föräldrar inte gör samma bedömning som förskolans personal om era barns hälsa – ta ändå hänsyn till vad personalen säger. Det handlar både om smittskydd och om arbetsmiljö, skriver Johanna Jaara Åstrand.

DEBATT

DEBATT. På Folkhälsomyndighetens inrådan har Sverige valt att hålla förskolor, fritidshem och grundskolor öppna.

Som fackförbund förlitar vi oss på den myndighetsexpertis som finns. Men för att det ska gå att fortsätta hålla öppet under kommande veckor och kanske månader, så krävs att alla inblandande gör sitt.

Jag vädjar till föräldrar, huvudmännen, Skolverket och regeringen att tillsammans med oss lärare ta ansvar för att det här ska kunna fungera.

För det första. Sjuka barn ska stanna hemma. Punkt. Dagligen möts förskollärare och lärare av barn och elever som enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer borde ha varit hemma. Den som uppvisar förkylningssymptom ska stanna hemma minst två dagar efter att symptomen försvunnit.

Tyvärr efterlevs det inte av alla vårdnadshavare, utan många lärare tvingas återkommande påtala detta för vårdnadshavarna.

Jag vädjar till alla er som är föräldrar att noga följa de råd anvisningar som ges av våra myndigheter. Barn som är sjuka, eller visar minsta symptom, ska vara hemma och förbli hemma en tid efter att de är symptomfria. Det är inte svårare än så.

Om ni som är föräldrar eller andra vårdnadshavare inte gör samma bedömning som förskolans personal om era barns hälsa – ta ändå hänsyn till vad personalen säger. Det handlar både om smittskydd och om arbetsmiljö.

Alla måste förstå och ta till sig att vi nu måste vara extra försiktiga. Vi har inte råd med att den personal som är kvar i skolor, förskolor och fritidshem drabbas onödigt hårt av hög sjukfrånvaro.

För det andra. Lärarförbundet kontaktas varje dag av väldigt många medlemmar som uppmärksammar stora brister i hygien – inte minst i förskolorna. Vittnesmålen handlar om att det saknas tvål, handsprit, desinfektionsmedel och skyddshandskar. På vissa håll har städningen blivit eftersatt.

Det här håller inte. Varenda huvudman som bedriver förskola, fritidshem och skola måste säkerställa att dessa baskrav finns på plats. Allt annat är oacceptabelt. Ingen huvudman får fallera i insatserna för att begränsa smitta och att upprätthålla rimliga minimikrav på arbetsmiljö i det här läget.

Skolverket behöver, för det tredje, ta ett tydligare ansvar för att förtydliga vad föreskrifter från Folkhälsomyndigheten innebär för skolan, fritidshem och förskolan, till exempel när det gäller att undvika närkontakt eller vid skolmåltider.

Skolverket bör ta fram tydliga riktlinjer som gör det enklare för skolorna att hantera situationen.

Slutligen måste regeringen ta sitt ansvar fullt ut för ställningstagandet att hålla skolväsendet öppet. Det finns i lärarkåren – precis som i alla yrken – människor som tillhör en riskgrupp och som måste undvika smitta.

Den smittbärarpenning som finns gäller inte för friska personer, vilket gör att personer i riskgrupp står utan möjlighet att arbeta och utan rätt till ersättning från socialförsäkringen. Regeringen måste se över regelverket och införa en smittskyddspenning, som ger friska personer möjlighet att stanna hemma från arbetet för att undvika smitta.

Jag hoppas innerligt att förskolor, fritidshem och skolor ska kunna förbli öppna. Men det fordrar att alla ansvariga hjälps åt för att begränsa smittrisken och att riskgrupper i lärarkåren skyddas extra. Annars kommer det inte att gå.


Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

ANNONS

Munskydd 20-pack i hög kvalitet - klicka hem dina här.

Extern länk från MEDS

Beställ här!

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Coronapandemin

LÄS VIDARE

DEBATT Corona sprids fritt i den svenska skolan

ÄMNEN I ARTIKELN

Coronapandemin

Coronaviruset

Skola & utbildning

Lärarförbundet

Johanna Jaara Åstrand

Folkhälsomyndigheten

Handsprit