Våra väktare behövs – men ställ högre krav

Debattörerna: Vissa brott måste omöjliggöra en anställning för all framtid

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dag gäller generellt att en arbetssökande måste ha varit straffri i fem år för att få anställning i branschen. Från branschens sida önskar vi att tiden som krävs för att ha varit ostraffad förlängs, skriver debattörerna. (Arkivbild).
Foto: ANNA TÄRNHUVUD
I dag gäller generellt att en arbetssökande måste ha varit straffri i fem år för att få anställning i branschen. Från branschens sida önskar vi att tiden som krävs för att ha varit ostraffad förlängs, skriver debattörerna. (Arkivbild).

DEBATT

DEBATT. Den senaste tidens granskningar av bevakningsbranschen belyser ett antal problem som vi måste ta på allvar. Det handlar om lämplighet och kontroller, men det handlar också om att de yrkesgrupper som är beredda att ställa sig mellan fara och medborgare ska ges rätt förutsättningar att göra just detta.

Branschens uppdrag är att skydda demokratin. Den som inte delar de demokratiska värderingarna är inte lämplig att arbeta i branschen, och det behövs resurser för att kontrollera lämpligheten. Dessutom behövs ny lagstiftning och bättre utbildning.

Samhällets väktare och ordningsvakter har en helt avgörande betydelse i trygghetsarbetet. Förtroendet från samhället är ett privilegium som måste förtjänas varje dag. Det blir särskilt viktigt när en allt större del av arbetet sker på det offentligas uppdrag och i publika rum såsom köpcentrum och kollektivtrafik.

Att branschen vuxit har flera förklaringar. I grunden finns samhällsförändringar där många upplever en ökad otrygghet parat med polisens och övriga rättsvårdande myndigheters brist på resurser.

I den allmänna debatten framstår det ibland som att säkerhetsföretag skulle ersätta polisen, men det är inte sant. Väktare och ordningsvakter kompletterar polisen. Vi välkomnar att regeringen aviserat ett utökande av antalet poliser, eftersom branschens medarbetare är bland de som drabbas hårdast när det dröjer tills polis finns på plats när något inträffat. De förväntas ofta agera socialsekreterare, brandmän och sjukvårdspersonal i tillägg till sitt ordinarie uppdrag.

Men det kommer att ta tid tills vi har fler poliser på våra gator. Fram till dess kan branschen avlasta med de uppgifter som ryms inom våra befogenheter.

Mot den bakgrunden är det självklart för oss att anställning i branschen måste vara förenat med en hård kontroll av lämplighet. I dag har vi en lagstadgad modell där såväl företag som varje enskild medarbetare granskas, godkänns och auktoriseras av Länsstyrelsen med stöd av Säpo.

Självklart har även företagen ett ansvar för bakgrundskontroller, och varje enskild anställning är företagets ansvar. Men den del av granskningen som gäller en persons lämplighet kommer alltid att utföras bäst av myndigheter, då det är där man har tillgång till relevant information.

I dag gäller generellt att en arbetssökande måste ha varit straffri i fem år för att få anställning i branschen. Från branschens sida önskar vi att tiden som krävs för att ha varit ostraffad förlängs. Likaså bör det övervägas att vissa brott ska omöjliggöra en anställning i ett bevakningsföretag för all framtid.

Dessutom behöver Länsstyrelserna få mer resurser för att kunna genomföra de kontroller av bevakningsföretag och personal som lagstiftningen uttryckligen kräver.

Vi som parter tar tydligt och med eftertryck avstånd från alla former av rasism. Mångfalden i branschen är helt avgörande för att klara av dagens bevakningsuppdrag. Fungerande säkerhet är också en förutsättning för ett mer inkluderande samhälle. Just de som drabbas hårdast av den växande otryggheten är grupper som också är de mest utsatta i samhället, och det är inte minst där som väktare och ordningsvakter kan göra skillnad.

För att fortsatt klara dessa uppdrag vill vi också se över relevanta regelverk och utbildningar. Vi välkomnar regeringens tillsättande av en utredning av ordningsvaktslagen. Ett tänkbart framtida krav är att ordningsvakter ska ha en väktarutbildning i botten.

Därutöver bör utbildningarna kompletteras med särskilda specialutbildningar för de olika inriktningar framtidens bevakningsyrken kommer att ha. Här kan allt från utbildning i bemötande av människor i svåra eller hotfulla situationer, bättre sjukvårdsutbildning, drogkunskap, terrorberedskap och utbildning i socialtjänstlagen ha en given plats.

I arbetet med att skapa ett tryggare och säkrare Sverige har väktare och ordningsvakter en helt avgörande roll. Vår samverkan med Polisen blir också allt bättre och mer konkret. Som bransch vill vi därför gemensamt uppmana beslutsfattare att stärka förutsättningarna för seriösa aktörer och medarbetare att göra ett bra jobb. En trygg bevakningspersonal ger ett tryggare samhälle.


Tommy Wreeth, ordförande Transportarbetareförbundet
Mattias Dahl, vd Transportföretagen och Säkerhetsföretagen
Li Jansson, branschchef Säkerhetsföretagen
Jerker Nilsson, central ombudsman med ansvar för bevakning, Transportarbetareförbundet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad: