Asylmottagningen måste ner till noll

SD: Vi kräver en mer verklighetsbaserad politik av de andra partierna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det totala misslyckandet som etablissemangspartierna är ansvariga för har försatt Sverige i en krissituation, skriver Jimmie Åkesson och Paula Bieler.
Det totala misslyckandet som etablissemangspartierna är ansvariga för har försatt Sverige i en krissituation, skriver Jimmie Åkesson och Paula Bieler.

DEBATT. I dag samlas den parlamentariskt sammansatta migrationskommittén. Det är bra att etablissemangspartierna nu insett vikten av en större ansats, i en för Sveriges del helt avgörande fråga, efter decennier av vanskötsel och ignorans.

Det totala misslyckandet som dessa partier är ansvariga för har försatt Sverige i en krissituation. Om de nu menar allvar är det något att välkomna – Sverigedemokraterna går därför in i kommittén med en konstruktiv ambition. Vi uppmanar samtliga partier att släppa prestigen och gamla låsningar.

Samtidigt vill vi redan nu slå fast att vi inte kommer att acceptera att fungera som ett alibi för en fortsatt katastrofal migrationspolitik. Vår utgångspunkt är att asylmottagandet måste minska drastiskt, med ett nollmottagande som självklart mål. Samtliga partier borde inse vikten av detta, åtminstone tills vi fått kontroll på ett läge som uppenbart urartat.

Uppdrag gransknings reportage (SVT 28/8) ”Larmet från Filipstad” talar sitt tydliga språk. Situationen är allvarlig. År av ansvarslös migrationspolitik har inneburit betydande negativa konsekvenser för vårt samhälle.

Nu är det av största vikt att Socialdemokraternas ledning tar de signaler som partiets egna kommunalråd sänder ut på allvar. De är desperata.

Kommunerna dras med stora ekonomiska problem som bara förväntas växa. I hög grad beror detta på de skenande kostnaderna kopplade till nyanlända, där staten endast ger viss ersättning under några få år, trots att behoven är långt större än så. Detta blockerar i sin tur viktiga och akuta välfärdssatsningar i kommunerna.

Socialdemokraterna, i egenskap av största och regeringsbildande parti, är nu ytterst ansvariga.

Det duger inte att försöka stuva undan frågan i en hast, eller att kohandla med småpartier för att få makt på bekostnad av ordning och reda inom migrationspolitiken.

Men även Moderaterna måste vara mer framåt och våga mer.

Partiet har erkänt att tidigare politik var fel. Det är bra. Tyvärr verkar de inte förstå att den politik som hade behövts för tio år sedan knappast räcker till idag. M:s så kallade nya tuffa politik har en alldeles för låg ambitionsnivå.

Trots bristerna hos både S och M ser vi det som ett logiskt steg att våra tre partier tillsammans tar täten och leder arbetet i kommittén.

Vi är betydligt större än övriga partier och vi förväntas därför att leda och ta ansvar för helheten av den politik som förs. Då krävs det dock att dessa partier visar prov på förhöjd handlingsförmåga och en tydligare verklighetsförankring, samt en vilja att lyssna på det parti som svenska folket hyser störst förtroende för i migrationsfrågan.

Sverigedemokraterna är tydliga. I praktiken behövs ett asyl-minus. För att nå dit ser vi tre huvudsakliga fokusområden, som vi kommer lyfta i förhandlingarna:

  • Sverige måste sträva efter en nollnivå med bäring på asylmottagningen tills vi fått ett grepp om den kaosartade situation vi befinner oss i. Vi bör under inga omständigheter gå längre än vad vi förbundit oss till genom internationella åtaganden. Till detta hör att i ord och handling kräva av andra länder att de – i egenskap av säkra länder på vägen till Sverige – hanterar asylströmmarna.
  • Vi behöver omöjliggöra ett liv i det så kallade skuggsamhället. De som befinner sig i Sverige illegalt måste förmås att självmant lämna landet. Den som trots allt stannar måste snabbt och effektivt identifieras och omedelbart föras till förvar i avvaktan på en snar utvisning.
  • Migrationsverket behöver tydligare arbeta med återvandring. Det sista steget i en ansvarsfull flyktinghjälp måste vara att bistå även med återuppbyggande och återvändande när läget bedöms vara säkert nog. Vi har i vår budget initialt föreslagit en extra miljard för sådana insatser.

Utöver detta måste synen på migration förändras. Medborgarskapet får inte längre vara något som närmast delas ut per automatik till den som varit här länge nog. I stället måste det tydligt kopplas till den gemenskap och de kriterier som det svenska samhället vilar på, och till såväl skyldigheter som rättigheter.

Som ett minimum ska den som blir svensk medborgare kunna svenska, förstå och respektera svenska lagar och regler, samt visa förståelse för sociala koder, normer och värderingar.

Det är med detta som utgångspunkt vi går in i migrationskommitténs arbete. Vi kräver intensitet. Vi kräver fokus. Vi kräver att gamla sanningar förkastas och att en mer verklighetsbaserad politik sjösätts med start nu. Låt oss tillsammans vidta de nödvändiga åtgärder som krävs och ta ansvar för Sverige.


Jimmie Åkesson, partiledare
Paula Bieler, migrationspolitisk talesperson


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE