Tänk om – återinför vårdbiträden igen

Annie Lööf: Vårdpersonalen blir avlastad och fler kan få sitt första jobb

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Tillgången till vård är en fråga som klyver Sverige, skriver Annie Lööf.
Foto: TT
Tillgången till vård är en fråga som klyver Sverige, skriver Annie Lööf.

DEBATT. Sverige ska ha råd med en sjukvård som finns där när du behöver den. Oavsett var i landet du bor.

I dag ser vi tyvärr hur utvecklingen i många fall går åt motsatt håll. Vi ser hur vårdköerna nu återigen växer, efter att ha minskat under ett flertal år. Vi ser hur tillgången till vård och kvaliteten på densamma varierar beroende på var i Sverige du råkar bo. På allt för många platser runt om i landet ser vi också hur det är brist på vårdpersonal. 

Det är en utveckling som måste tas på allvar. Olikheterna i tillgång till sjukvård är tyvärr bara ytterligare ett exempel på den regionala klyvning av Sverige som vi måste göra allt för att motverka.

Ska Sverige behålla sin position som ett land med en vård i världsklass är det framförallt tre områden som behöver ses över.

Fler händer i vården.

Vi ser hur det på flera platser i landet råder brist på personal. Hur fantastisk vårdpersonal gör sitt yttersta men är i stort behov av såväl fler kollegor som avlastning med uppgifter som inte i lika hög grad kräver en specifik utbildning.

En väg att gå för att få fram fler händer inom vården är att öppna upp för att människor med kortare eller ingen utbildning kan avlasta, primärt undersköterskorna, genom att utföra enklare sysslor som ligger utanför den rent medicinska vården.

Genom att återinföra vårdbiträden inom sjukvården skulle dels fler människor kunna hitta sitt första arbete inom vårdsektorn och dessutom skulle såväl undersköterskor som sjuksköterskor få en välkommen avlastning i sitt dagliga jobb.

De kan då få chansen att jobba med det de är utbildade till. Att frigöra vissa sysslor från framförallt undersköterskorna skulle dessutom innebära en mer renodlad yrkesroll för denna grupp och därigenom också höja statusen för yrket.

Ökad tillgänglighet i hela landet.

Tillgången till vård är också en fråga som klyver Sverige. SKL:s, Sveriges kommuner och landsting, senaste siffror visar på stora regionala skillnader.

I Stockholm får 94 procent specialistvård inom vårdgarantin, medan det i Norrbotten, och region Jämtland Härjedalen enbart är drygt 60. Det är en helt oacceptabel skillnad.

Huruvida man får rätt vård i tid ska inte vara en fråga om var man bor i landet. Vårdköerna, som legat stilla under många år, har blivit allt längre sedan 2014. En stor del av förklaringen är att regeringen avskaffade Alliansens kömiljard, det är uppenbart att Socialdemokraterna tappat kontakten med vanligt folk.

För att vända denna utveckling igen satsar Centerpartiet en miljard på ökad tillgänglighet i vården i vår vårbudget. Vår tillgänglighetsmiljard innebär att du oavsett var i landet du bor snabbare ska få träffa läkare och snabbare få rätt vård, från första kontakten med vården tills det då du påbörjat eller slutfört din behandling.

Försvara valfriheten i välfärden.

Allt sedan Stefan Löfven tog över regeringsmakten har frågan om människors möjlighet att själva få välja vad som passar just dem bäst i välfärden lämnats obesvarad. I stället för att visa ledarskap och stå upp för valfrihet, tillgänglighet och hög kvalitet har statsministern låtit Ilmar Reepalu ha ensam tolkningsrätt på hur framtidens välfärd ska se ut.

Resultatet av Reepalus upprepade hot om att inskränka såväl valfriheten som tillgängligheten i Sverige har ökat oron hos hundratusentals elever, föräldrar, anställda, patienter och äldre runt om i landet.

Centerpartiet kommer fortsätta stå upp för valfriheten och människors rätt att själva välja vilket äldreboende som är bäst för mormor, vilken skola som passar för just mitt barn och vilken vårdcentral vi vill gå till den dagen vi blir sjuka. Vi har också, tillsammans med övriga alliansen, varit väldigt tydliga med att vi är beredda att titta på breda politiska lösningar för att få på plats ännu tydligare kvalitetskrav inom välfärden.

Ett erbjudande som regeringen har avfärdat för att i stället uteslutande fortsätta fokusera på ett vinsttak, som slår direkt mot människors valfrihet och i förlängningen välfärdens kvalitet.

Vården och hela välfärden är allt för viktiga frågor för att behandlas så styvmoderligt som de nu görs av regeringen. Det tycks som om prestigen kring Ilmar Reepalus utredning lagt en våt filt över regeringens arbete med dessa frågor. Vi måste i stället titta på de utmaningar som finns. Hur får vi fler händer i vården? Hur utvecklar vi kvaliteten? Hur minskar vi vårdköerna, sluter den regionala klyftan och skapar en ökad tillgänglighet till vård i hela landet?

Det är frågor som är av direkt avgörande betydelse för hela Sveriges framtid och frågor som Centerpartiet kommer att fortsätta fokusera på framåt.


Annie Lööf, Partiledare Centerpartiet


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE