Vi behöver en nödplan för energiförsörjningen

C: Det kommer inte bli lätt – men Sverige måste

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sverige behöver fördubbla elproduktionen, bygga ut vindkraften, ersätta de närboende och även fördubbla produktionen av biodrivmedel. Alla måste hjälpas åt för att frigöra Sverige och EU från ryska fossilberoendet, skriver Annie Lööf och Rickard Nordin.
Sverige behöver fördubbla elproduktionen, bygga ut vindkraften, ersätta de närboende och även fördubbla produktionen av biodrivmedel. Alla måste hjälpas åt för att frigöra Sverige och EU från ryska fossilberoendet, skriver Annie Lööf och Rickard Nordin.

DEBATT. Rysslands avskyvärda angrepp på Ukraina har fört säkerhetspolitiken högt upp på den politiska agendan. Europa är alldeles för beroende rysk olja, kol och gas.

Centerpartiet vill att Sverige och EU omedelbart stoppar importen av fossil energi från Ryssland. Inte en krona eller euro ska bekosta Putins krigsmaskin och övergrepp på det ukrainska folket.

Att frigöra Sverige och EU från sitt ryska fossilberoende kommer inte att bli lätt. Vi måste alla – från politiker till företag och konsumenter – hjälpas åt för att snabbt öka vår produktion av klimatsmart energi. Infrastrukturen måste rustas för en snar framtid där bilar körs på el och biodrivmedel i stället för rysk olja.

Sverige importerar mindre fossil energi från Ryssland än merparten av Europa men vi har ett ansvar och en möjlighet att stötta våra grannländer genom att exportera mer ren el. Därför föreslår vi följande:  

 1. Fördubbla elproduktionen
  Centerpartiet vill att elproduktionen byggs ut motsvarande minst en fördubbling från i dag. Och det är bråttom: minst 100TWh ny kraft bör påbörjas innan 2024. Samtidigt måste myndigheterna planera för en kraftigt ökad produktion och användning – vi vill därför se ett planeringsmål för att elsystemet år 2030 ska kunna inrymma minst 330 TWh som också kan transporteras dit den behövs. Det innebär en fördubbling från idag.  
 2. Bygg ut vindkraften
  För att möjliggöra produktionsökningen behöver utbyggnaden av vindkraft på land och till havs accelerera till 2030. Genom att höja utbyggnadstempot i Sverige kan vi också förse Europa med mer förnybar el. Vi måste också öka effektiviteten i den befintliga kraftproduktionen, från såväl bio-, vatten- och kärnkraft, och möjliggöra en snabb utbyggnad av solenergin.
 3. Inför ett ersättningssystem
  Politiken måste få med det svenska folket på den gröna omställningen. Därför vill vi omgående införa ett ersättningssystem likt det som finns i Finland. Det innebär att närboende, inte bara markägare, får ersättning när de påverkas av att exempelvis vindkraftverk byggs i närheten. Vi vill dessutom att Svenska kraftnät så fort som möjligt ger elkunder en återbäring på fjolårets skyhöga elpriser, som kan uppgå till så mycket som 12 miljarder kronor. 
 4. Fördubbla produktionen av biodrivmedel
  Vi vill också fördubbla produktionen av biodrivmedel till 2030. Sverige har ingen olja men vi har vår skog och vårt jordbruk, och genom att ta tillvara på restprodukterna kan vi minska beroendet av fossila importer. Det är bra för rikets säkerhet, för våra lantbrukare och för klimatet.

Centerpartiets nödplan kan ta oss långt på vägen mot energioberoende gentemot Ryssland. Våra förslag är omfattande och ambitiösa, men vi kan inte fördubbla Sveriges produktion av el och biodrivmedel på egen hand.

Det är dags att lägga det politiska spelet och partiernas fokus på enskilda energislag åt sidan. Vi är öppna för att diskutera allt som kan lösa krisen här och nu. För Sveriges bästa.


Annie Lööf, partiledare (C)
Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson (C)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE