Böndernas larm: Vi är på väg in i en matkris

LRF: Kostnaderna för Sveriges lantbrukare ökar med 4,1 miljarder

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

LRF kan visa att de kraftigt höjda priserna för oss lantbrukare på foder, gödsel och diesel de senaste månaderna innebär en kostnadsökning med ofattbara 4,1 miljarder kronor på årsbasis. Det är både orimligt och ohållbart i längden. Regeringen måste agera för att undvika en matkris, skriver Palle Borgström.
LRF kan visa att de kraftigt höjda priserna för oss lantbrukare på foder, gödsel och diesel de senaste månaderna innebär en kostnadsökning med ofattbara 4,1 miljarder kronor på årsbasis. Det är både orimligt och ohållbart i längden. Regeringen måste agera för att undvika en matkris, skriver Palle Borgström.

DEBATT. FN:s klimattoppmöte i Glasgow går mot sitt slut. Tiden är knapp att vända utsläppskurvan och det står klart att många länder och sektorer måste göra mycket mer och snabbare.

Men samtidigt som vi står med ena benet mitt i en klimatkris, är vi på väg in i en begynnande global matkris. Kostnaderna för att producera mat har fullständigt exploderat den senaste tiden.

Därför är det kanske inte så konstigt att vi lantbrukare ena dagen stolt berättar om vårt unika hållbarhetsarbete i Glasgow och den andra dagen demonstrerar mot de snabbt stigande kostnaderna.

På 1990-talet lovade vi att Sverige skulle ha världens renaste lantbruk i framtiden.

I dag är vi ledande på många områden. Men plötsligt stoppas vår vision av de rusande priserna på insatsvaror som foder, gödsel och diesel.

Läget är så pass kritiskt att allt fler svenska bönder funderar på om de över huvud taget har råd att producera mat.

LRF kan i en aktuell beräkning visa att kostnaderna för oss lantbrukare de senaste månaderna ökat med ofattbara 4,1 miljarder kronor på årsbasis.

Vi har i dag cirka 15 000 heltidsarbetande lantbrukare i Sverige. Att bära dessa 4,1 miljarder ovanpå alla andra löpande kostnader är både orimligt och ohållbart i längden.

Ska ett av världens mest hållbara lantbruk klara dessa tuffa tider krävs det att regeringen arbetar fram ett krispaket för det svenska lantbruket, precis som det gjordes för andra yrkesgrupper under pandemin.

I Norge har regeringen redan agerat. I dagarna beslutades om att ge jordbruket ett kraftfullt krisstöd för att kompensera för de kraftigt höjda priserna.

Den svenska regeringen behöver visa samma beslutsamhet och samtidigt ta konsekvenserna av sina politiska styrmedel som idag är utformade för konsumenter och inte för lantbrukare.

För oss är det även viktigt att krispaketet har en tydlig hållbarhetsprofil. De många investeringar som gjorts av enskilda lantbrukare för en hållbar omställning på gårdarna får inte ha varit förgäves.

Därför har vi lämnat över ett förslag till regeringen på sex punkter:

  1. Tillfälligt riktat stöd till lantbruket: Utformas som 2018 års stöd vid extremtorkan.
  2. Biopremie för biodrivmedel: Ett stöd när rena biodrivmedel används i lantbruket.
  3. Riktat stöd för investeringar i svenska biodrivmedelsanläggningar: Riktat investeringsstöd eller utvidgade gröna statliga kreditgarantier.
  4. Jordbruksavdrag: Gör en grön skatteväxling där ett nytt skatteavdrag ersätter dagens skattenedsättning på diesel.
  5. Återbetalning av dieselskatten: En kortsiktig förstärkning av det befintliga återbetalningssystemet för jord- och skogsbrukare.
  6. Styrmedelsanalys: Regeringen bör göra en skyndsam konsekvensanalys av de befintliga styrmedel som påverkar lantbrukarnas lönsamhet negativt.

Vi lantbrukare är i den absoluta tätpositionen inom djurhälsa och hållbar matproduktion, och vill fortsätta att jobba för att bli ännu mer hållbara och minska vårt fossilberoende ytterligare.

Vi vill inte som nu stå på gårdsplan och diskutera om vi ska lägga marken i träda eller om vi ska avstå från våra hållbara investeringar.

Samtidigt behöver vi jobba för att höja priserna på svenska råvaror. Det är både viktigt och riktigt att konsumenter betalar ett högre pris för mat som producerats på ett ansvarsfullt sätt med respekt för både djur, klimat och natur.

Men att förlita sig på att handeln tar ut hela kostnadsökningen på konsumenterna är inte realistiskt.

Dessutom måste snabbare prishöjningar i Sverige vägas av mot risken för ökad matimport. Import som många gånger varit förbjuden att producera i Sverige och import som gör större skada för klimatet och är sämre för hälsan.

Vårt budskap till politikerna är därför tydligt: Ge oss förutsättningar att fortsätta investera i fossilfria lösningar. Ge oss förutsättningar att fortsätta att producera hållbar mat i absolut världsklass.

Men det är bråttom att agera för krisen är här och nu.


Palle Borgström, lantbrukare i Kilanda och förbundsordförande i LRF


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE