Dramatisk ökning av antalet hatbrott

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

”Regeringen måste garantera mänskliga rättigheter åt alla i Sverige”

DEBATT I en rapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter visar Svenska FN-förbundet, med stöd av femton andra frivilligorganisationer, att Sverige inte lever upp till sina åtaganden i nio olika FN-konventioner.

Personer med utländsk bakgrund har svårt att få sina rättigheter tillgodosedda i Sverige. Kvinnor i invandrar- och minoritetsgrupper är, liksom funktionshindrade kvinnor, särskilt utsatta för våld. Sverige måste bli bättre på att motverka hatbrott, våld mot kvinnor och diskriminering mot samer och romer. I rapporten föreslår vi 40 konkreta åtgärder.

I Sverige har asylsökande och dokumentlösa inte rätt till fullständig sjukvård, utan endast akut vård. Människor dör på grund av att de inte får vård i tid. Lagen måste ändras så att alla får rätt till bästa möjliga vård.

FN:s barnkonvention åsidosätts i asylärenden. Bara en tredjedel av Sveriges kommuner tar emot ensamkommande barn, vilket gör att hundratals barn fastnar i tillfälliga boenden utan skola och tillsyn av vuxna. Varje ensamkommande barn måste få en god man inom 24 timmar efter ankomsten till Sverige.

Personer med utländsk bakgrund attackeras inte bara i den politiska debatten. Det totala antalet rapporterade hatbrott ökade med nästan 50 procent mellan 2007 och 2008, till nära 5900. Islamofobiska, antisemitiska och homofobiska hatbrott ökade med i tur och ordning 32, 35 och 45 procent. Rasistisk propaganda och vit makt-musik sprids via internet och i skolor där mottagliga grupper finns. FN:s rasdiskrimineringskonvention kräver ett förbud mot rasistisk propaganda och rasistiska organisationer, men ett sådant saknas i Sverige.

FN:s rapportör mot våld mot kvinnor Yakin Ertürk har påpekat att kvinnor i invandrar-, flykting- och minoritetsgrupper är särskilt utsatta i Sverige. Dessa kvinnor måste få bättre stöd och kunskap om hur de ska hävda sina rättigheter.

FN har flera gånger kritiserat diskrimineringen mot samer och romer i Sverige. Efter tretton år av utredningar har regeringen ännu inte ratificerat ILO-konvention 169 om bland annat samernas rätt till land. Utanförskapet för landets romska befolkning måste brytas.

Regeringens egen rapport ska lämnas till FN-rådet om sex månader. Innan dess måste regeringen ha börjat ta fram konkreta åtgärder för att garantera fullständiga mänskliga rättigheter åt alla som befinner sig i Sverige.

Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet

Publisert: