Debatt

Nu är rätt tidpunkt att fullborda demokratin

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att en drygt trettioårig kvinna tvingas be pappa och regeringen om tillstånd att gifta sig pekar på att tiden har hunnit ikapp ett ålderstiget, patriarkalt system, skriver Krister Kronlid och Per-Erik Holmberg. Foto: LEIF R JANSSON / SCANPIX
Att en drygt trettioårig kvinna tvingas be pappa och regeringen om tillstånd att gifta sig pekar på att tiden har hunnit ikapp ett ålderstiget, patriarkalt system, skriver Krister Kronlid och Per-Erik Holmberg. Foto: LEIF R JANSSON / SCANPIX

DEBATT

Svenska folket kämpade under långa tider på 1800-talet och i början av förra seklet för allmän och lika rösträtt. En kamp de slutligen vann, när kungahuset och högerregimen insåg att loppet var kört.

Motvilligt gav de folket rätt att 1921 själva utse sina representanter i fria val. Inte för att de ville, utan för att de fruktade att förlora makten och sina rikedomar i en hotande revolution. Tsarväldet i Ryssland hade nyligen fallit och kungen ville inte gå samma våldsamma öde till mötes som ätten Romanov. Den svenska kungafamiljen fick dock behålla sina rikedomar och vissa delar av sitt inflytande, trots motstånd från anhängare av frihet, jämlikhet och demokrati.

Efter år av utveckling och samhälleliga framsteg lever vi fortfarande med ett fenomen som borde ha förpassats till historiens skräphög, monarkin! Att statschefsämbetet ska vara förbehållet en fransk/tysk överklassfamilj i Stockholm via arvsrätt är odemokratiskt, rentav ovärdigt ett modernt land som Sverige.

Vi måste som nation ta steget in i 2000-talet och fullborda vår demokratiska strävan genom att införa republik! Tidpunkten är ytterst lämplig just nu, när medierna under buller och bång meddelat förlovning och kommande bröllop i den kungliga huvudstaden.

Victoria Bernadotte har som en drygt trettioårig kvinna tvingats be om regeringens välsignelse och pappa kungens tillstånd för att kunna ingå äktenskap med en man av folket, vilket än mer pekar på att tiden har hunnit ikapp ett ålderstiget, patriarkalt system.

Kungabarnen har fina påkostade utbildningar och kommer utan skattebetalarnas försörjningsstöd att kunna hävda sig väl på den svenska arbetsmarknaden, även om vi befinner oss i en lågkonjunktur.

Tiden är mogen för att modernisera Sverige och att infria fädernas drömmar om fullskalig demokrati. Låt oss förpassa kungar, prinsar och prinsessor dit där de hör hemma, till sagornas värld …

Krister Kronlid (S) och Per-Erik Holmberg (S), republikaner

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt