Debatt

Konstelevens aktion har en viktig funktion

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Aftonbladet den 21 januari.

DEBATT

Det är kris på Konstfack! Kulturministern är inte nöjd med den konst som produceras!

Konstens uppgift är som bekant att alarmera om förhållanden som ännu inte kommit upp till ytan. Den sysslar med en undersökande verksamhet. När det gäller både idé, färg och form.

Att dessa unga konststuderanden utmärkt sig är avslöjande för de rådande förhållandena. De visar att något viktigt inte fungerar. Att något är helt uppåt väggarna, men svårt att sätta fingret på.

Jag vill med den här artikeln ge mitt stöd till Anna Odell, som med sin aktion pekar på att vi lever i ett borderlinesamhälle med en psykvård som inte är värd namnet!

Jag har själv lagt in mig på mentalsjukhus för Pockettidningen R:s räkning 1973 för att ifrågasätta sjukdomsbegreppet. Hörselhallucinationer, till exempel. Själv hör jag numera mina tankar och tycker att jag får bättre kontakt med mig själv på detta sätt. I läkarsammanhang betyder det att jag är psykotisk och hallucinerar!

Vad har medicinen för syfte? Jag har själv ätit neuroleptica och anser att många av de mediciner som ges till olyckliga människor enbart sänker och nedvärderar personen ifråga. Alla mediciner är inte av ondo, men med psykoanalys och samtal kommer man längre. Tro mig!

Pockettidningen R och vårt wallraffreportage fick stor uppmärksamhet inte minst i Aftonbladet.

Undersökningar av förhållanden på typ mentalsjukhus var på 70-talet någonting positivt, även om det etablerade samhället reagerade med hot om sjukförsäkringsbedrägeri etcetera. Det fanns en frimodig anda som var nyfiken på olika miljöer och ifrågasatte de förhållanden som förkrympte människan.

Så är inte fallet i dag.

Och vår kulturminister borde förstå att undersökningar av verkligheten hör till konstens allra viktigaste uppgifter.

Vi har ett samhälle helt utan mänskliga proportioner enligt mitt sätt att se och ett sjukhälsotal som aldrig tidigare.

Enligt Försäkringskassan har vi cirka en tredjedel som har psykiska diagnoser och till det kommer alla med psykosomatiska sjukdomar.

Vi ska vara glada att det finns unga frimodiga människor som satsar sin tid på att peka på orättfärdiga förhållanden.

I Pockettidningens fall revs alla mentalsjukhus, vilket vi krävde. Men vad fick vi i stället? I dag vandrar psykfallen omkring och tigger på Stockholms gator! Är det så vi ska ha det? Anna Odell har gjort en viktig aktion. Jag är nyfiken på vad hennes examensarbete ska komma fram till!

Ann Mårtens, kulturjournalist

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt