Debatt

Lagar räcker inte – vi måste prata om könsroller också

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Replik från Linda Snecker (V) om kränkningar på nätet

Mårten Schulz, institutet för juridik och internet, lyfter frågan om det alltmer utbredda näthatet och rättssamhällets uppvisade oförmåga att möta inte minst unga tjejers verklighet. Vi håller med Schultz om allvaret i den situation som senast blir belyst i BRÅ:s rapport om polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer på nätet. Där vårt rättsväsende står mer eller mindre handfallet när det gäller att hantera denna brottslighet.

Att sprida sexuella bilder via internet, så kallad hämndporr, är en del av en negativ manlighet. Det räcker därför inte bara med att ändra lagstiftningen för att bättre kunna lagföra dem som sprider integritetskänsligt material. Vi måste också prata om maskulinitetsnormer och hur de stereotypa könsrollerna påverkar mäns beteenden och syn på framförallt kvinnor och hbtq-personer.

Vänsterpartiet vill bland annat införa en Nätombudsman därför att det behövs en funktion i samhället som tillvaratar de rättigheter som varje människa har att inte utsättas för förtal, hot eller andra allvarliga kränkningar. Vidare behöver denna nätbrottslighet prioriteras högre inom polisen och övriga rättsväsendet. Rättsväsendet behöver fler verktyg, mer kunskap och förbättrade arbetsmetoder för att effektivt kunna lagföra och motarbeta näthatet. Utöver det krävs en konsekvent feministisk politik för ökad jämställdhet och ändrade normer kring kön, sexualitet och könsuttryck.

Linda Snecker (V),

riksdagsledamot, rättspolitisk talesperson

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt