ÅSIKT

Svensk abortlag måste försvaras

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Regnér och Wikström: Därför visar vi i riksdagen den film som utsattes för attentat

Gabriel Wikström, folkhälsominister (S), och Åsa Regnér, jämställdhetsminister (S).

I dag visas filmen ”Vessel” i riksdagen. Filmen är en dokumentär som beskriver kvinnors kamp för rätten till abort runt om i världen bland annat genom projektet ”Women on waves”.

Filmen visades nyligen som en del av den aborträttsfestival som genomfördes för att hylla den svenska aborträtten. Festivalen syftade till att uppmärksamma den svenska ​abortlagen med konst, film och samtal, och samtidigt visa vad bristande aborträtt har och har haft för konsekvenser i Sverige och globalt. Ett attentat genomfördes mot lokalen i samband med filmvisningen. Händelsen är ett tydligt angrepp på den svenska lagen och på kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar. Därför är det ett viktigt ställningstagande att filmen i dag visas i riksdagen. Ett ställningstagande för den svenska abortlagen och mot våld och hot.

Det är 40 år sedan den svenska abortlagen infördes. Lagen var både radikal och efterlängtad när den klubbades i Riksdagen. Radikal för att den vid tiden var unik i världen eftersom den byggde på kvinnors eget val. Efterlängtad av kvinnor som äntligen fick rätt att bestämma över sina egna kroppar och sin fertilitet. Tidigare hade dessa kvinnor tvingats resa utomlands för att få möjlighet att avbryta en oönskad graviditet, göra osäkra och ofta livsfarliga aborter eller tvingas fullfölja graviditeten. Det var efter lång kamp framför allt av kvinnor och personer som sett konsekvenserna av tidigare hård lagstiftning på området som lagen klubbades.

En av de unika delarna i den svenska abortlagstiftningen är att den är en rättighetslag. Det är kvinnans eget beslut huruvida hon vill göra en abort. Denna rättighet ska inte ifrågasättas och den ska inte vara beroende av vare sig godtycke eller andra människors moraliska eller personliga ställningstaganden. Alla delar av abortlagen är inriktade på kvinnans rättigheter, även det som handlar om psykosocialt stöd före och efter en abort. Det är den enskilda abortsökandes behov och önskemål som är i fokus.

Abortlagens införande föregicks av grundliga och sundtals hårda diskussioner. Resultatet är att vi i Sverige har aborter som är säkra och tillgängliga. Den absoluta majoriteten av aborter genomförs mycket tidigt i graviditeten. Sedan abortlagens införande har stödet för denna abortlagen ökat och idag står alla partier i riksdagen utom ett bakom den i sin helhet.

Trots att stödet för rätten till abort är mycket stort i Sverige hörs kraven på inskränkningar i aborträtten. Det är en högljudd minoritet som kräver ändringar. Det läggs förslag om att vårdpersonal ska få vägra delta i abortvård, att sänka veckogränsen för rätten till abort och nu senast alltså ett angrepp mot en filmfestival som uppmärksammade att abortlagen firar 40 år.

Metoderna skiftar mellan finslipade juridiska prövningar och plumpa demonstrationer med bilder på foster som aborterats. Oavsett vilken metod som används visar detta att vi ständigt måste vara uppmärksamma på krafter som vill inskränka kvinnors rätt till abort och att vi gemensamt måste ta avstånd från alla försök till att skrämma och hota människor som kämpar för ett mer jämställt och öppet samhälle. Det är nödvändigt att vi gemensamt, 40 år efter abortlagens införande, försvara den svenska abortlagstiftningen.

Åsa Regnér

Jämställdhetsminister (S)

Gabriel Wikström

Folkhälsominister (S)

ARTIKELN HANDLAR OM