Debatt

Sätt inte systemet före människorna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

MUF: Vi blir oroliga när borgerliga ledarsidor diskuterar ”volymer”

Oliver Rosengren och Rasmus Törnblom.
Oliver Rosengren och Rasmus Törnblom.

Volymer kan användas för att förklara någots storlek. Till exempel volymen på en massgrav någonstans i Irak. Eller volymen på en båt som vilar på havets botten efter att människor försökt fly undan förföljelse. Det kan vara i Medelhavet. Men det kan lika gärna vara volymen på Betty Catharina, ett skepp som förliste med 65 svenska Amerika-emigranter 1846.

En volymdiskussion i politiken brukar handla om förskoleplatser för barn, eller antalet äldre som behöver omsorg. Då som en del i att förklara hur systemet behöver utformas för att passa en föränderlig volym. När det gäller Sveriges mottagande av invandrare verkar fokus istället vara hur volymen ska anpassas efter systemet. Att sätta system framför människor är fel och något för Sveriges ledarskribenter att ta strid emot.

Vi är oroade för inriktningen som DN och SvD tagit om öppenheten. 

osignerad ledarplats skriver Peter Wolodarskis DN (7/12) om hur vi ska ”minska flyktinginvandringen”. Tove Lifvendahl skriver i sin krönika i SvD (7/12) om ”att se samma problem är inte att acceptera en annans världsbild” apropå Sverigedemokraternas intensiva problemformulerande om migrationen. Problemet är att det är problemformuleringen som det är fel på. Sverigedemokraternas problem är antalet människor som kommer hit. Lösningen blir då att färre ska komma hit.

Utgångspunkten att det är människorna som är problemet borde vi låta Sverigedemokraterna vara ensamma om.

Samhällsproblemen är inte människorna utan arbetslöshet, bostadsbrist och ett bidragssystem som låser fast människor i utanförskap. Därför behövs det reformer som gör att jobben blir fler och att det kan byggas mer. Stärkta drivkrafter för arbete, regler som gör det lättare att bygga och reformer av arbetsmarknadens villkor som gör det enklare för unga och utrikes födda att få jobb.  

Ledarsidorna har länge varit viktiga för den idépolitiska debatten. Också när det blåser motvind i opinionen har de varit en blåslampa på Alliansen i viktiga principfrågor. Därför blir vi bekymrade över utvecklingen i migrationsfrågan. Den nya hållningen riskerar hjälpa Sverigedemokraterna att göra extravalet den 22 mars till en folkomröstning om främlingsfientlighet.

Öppenheten har stärkt Sverige och är för oss en värderingsfråga. Frågan är hur vi kan se till att den stärker Sverige ännu mer. Det borde vara en fråga för ledarsidorna.

Sverige har en historia av öppenhet. Andra världskrigets flyktingar över Östersjön var många. De 72 000 ensamkommande finska flyktingbarnen var betydligt fler än dagens 4 000. De kom till ett isolerat land där befolkningen använde ransoneringskort för allt från mjölk och mjöl till textiler. Där blev varje ny människas behov på bekostnad av någon annan. Det fanns garanterat de som frågade sig hur Sverige skulle klara av att ta emot alla som flydde.

Samma sak utspelade sig för 20-25 år sen när sönderfallet på Balkan, oroligheterna i Östra Afrika och Kuwaitkriget ägde rum. Många kom hit. Samma fråga ställdes även då.

I Sverige har människor fått en fristad. Vi har inte blivit fattigare eller drabbats av att människor har kommit hit. Sverige är i dag ett av Europas rikaste länder, med högst sysselsättning i EU och världens främlingsvänligaste befolkning. Varför ska vår öppenhet vara mindre mot de som i dag flyr undan religiös och politisk fundamentalism än gentemot dem som på 40-talet flydde undan nazism, fascism och kommunism?

Sverige kan kombinera öppenhet och sammanhållning. Arbetslinjen är det främsta redskapet för att hjälpa människor in i samhörighet och pressa tillbaka utanförskap. Arbetslinjen måste gälla alla och arbetsmarknaden ska vara för alla. Här krävs reformer. Arbetsrätten behöver moderniseras för att stärka unga och utrikes födda. Trösklarna måste bli lägre och drivkrafterna för att jobba starkare. Bara så kan fler stå på egna ben och växa med egen kraft.

Att ha fokus på samhällsproblemen och inte göra människorna till problemen måste vara vägen framåt. När främlingsfientliga röster höjs behöver vi samlas för frihetliga idéer som öppenhet och respekt för olikheter. Använd er position till att besvara samhällsproblemen, inte till att problematisera kring människor.

Rasmus Törnblom

Förbundsordförande, MUF

Oliver Rosengren

Förbundsstyrelseledamot, MUF

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Politik

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik