Debatt

10 krav för en bättre äldrevård

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

13 vårdanställda: Satsa på oss!

Nyckeln till en bra äldreomsorg är en satsning på personalen.

Låt oss som arbetar i äldreomsorgen få möjligheten att göra ett bra jobb, skriver 13 undersköterskor och vårdbiträden som arbetar med äldre i en kommentar till Aftonbladets serie om äldreomsorgen.

För att äldrevården ska bli bättre krävs att personalen behandlas bättre av sina arbetsgivare. Rätt till trygga heltidsjobb med en lön som går att leva på, är några av kraven. (Obs! Personerna på bilden har inget direkt samband med debattartikeln.)
För att äldrevården ska bli bättre krävs att personalen behandlas bättre av sina arbetsgivare. Rätt till trygga heltidsjobb med en lön som går att leva på, är några av kraven. (Obs! Personerna på bilden har inget direkt samband med debattartikeln.)

Vi arbetar inom äldreomsorgen och har följt Aftonbladets serie om den. Nu vill vi bidra med våra erfarenheter.

Alla äldre har rätt till bra vård och omsorg och att bli omhändertagna på ett professionellt sätt. De har rätt att äta mat de tycker om, själva bestämma tider och rutiner, träffa andra människor. Det kan handla om vardagliga saker: att få gå och handla i sin vanliga mataffär eller få ha de kläder de själva vill ha.

Detta borde vara självklara rättigheter för äldre. Vi som arbetar i äldreomsorg vill göra dessa rättigheter till verklighet, men för att det ska gå måste vi få förutsättningarna.

Vi ställer tio krav:

1 Rätt till en lön som går att leva på. Arbetsgivarna måste ta sitt ansvar. Betala löner som det går att leva på.

2 Rätt till trygga jobb. Mer än var femte som arbetar i äldreomsorgen har ingen tillsvidareanställning. Det ger otrygghet för de äldre och för oss anställda.

3 Rätt till heltid. Deltidsjobb ger låg lön, lägre sjukpenning, lägre föräldraförsäkring och så småningom, när vi själva blir gamla, lägre pension. Heltid måste bli en rättighet och deltid en möjlighet.

4 Rätt att påverka arbetstiden. Omvårdnaden måste fungera dygnet runt, året runt. Ibland kan det vara slitsamt för oss som arbetar. Något som underlättar är att få inflytande över vår arbetstid.

5 Rätt att jobba i en framtidsbransch. Unga måste vilja börja arbeta inom äldreomsorgen och vilja stanna kvar. Politikerna måste våga satsa och exempelvis bekosta utbildning.

6 Rätt att vara proffs. Att arbeta i äldreomsorgen är inget påhugg, utan ett professionellt arbete. Arbetsgivarna måste respektera vårt yrkeskunnande. Kunskaper många har fått genom flera års arbete i äldreomsorgen måste valideras. Anställda i äldreomsorgen måste ha säkerställd kompetens.

7 Rätt att kunna vara stolt över sitt jobb. I takt med nedskärningarna minskar yrkesstoltheten. Att vilja och kunna göra ett bra jobb men inte få förutsättningarna bryter ner oss.

8 Rätt till en bra chef. Bra chefer är en bristvara i äldreomsorgen. Det är inte ovanligt att en chef ska leda 50 anställda. Är det möjligt att vara en bra ledare med de förutsättningarna? Vi behöver närvarande chefer som får möjlighet att vara chefer och som tar ansvar.

9 Rätt till en smärtgräns. Hur låg får bemanningen vara? Alla anställda, äldre och ansvariga har rätt att veta vilka krav vi ska kunna ställa. Politikerna, som är också våra arbetsgivare, måste bestämma sig för vad som ska gälla.

10 Rätt att orka jobba hela arbetslivet ut. Vi måste få en anständig arbetssituation! Risken att bli sjukskriven eller förtidspensionerad är mer än dubbelt så stor än i exempelvis finansvärlden. Vi vill inte slitas ut av vårt arbete, vi vill också få vara friska och kunna arbeta till pensioneringen.

Det finns många positiva exempel på att det går att ge bra äldrevård och äldreomsorg. Vi som skriver under den här artikeln arbetar för att äldrevården ska bli bättre, bland annat genom att engagera oss fackligt i vårt fackförbund Kommunal. Vi är alla engagerade i Kommunals branschråd för äldreomsorg som arbetar med äldreomsorgens framtidsfrågor och för att synliggöra oss som arbetar i äldreomsorgen och höja vår yrkesstatus och stolthet.

Politikerna måste ta ansvar för sina beslut och de konsekvenser de får för de äldre, deras anhöriga och för oss som arbetar. Politikerna måste satsa på bättre villkor, trygga anställningar och högre löner. Låt oss som arbetar i äldreomsorgen få möjligheten att göra ett bra jobb!

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt