(S)läpp skatten – välj framtiden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Luciano Astudillo: Socialdemokraterna måste uppmuntra utbildning och företagande

Ge våra ungdomar chansen att erövra världen, skriver Luciano Astudillo.
Ge våra ungdomar chansen att erövra världen, skriver Luciano Astudillo.

Sverige är ett innovativt och konkurrenskraftigt land. Det visar bland annat World Economic Forums ranking de senaste 10 åren. Det är en position som Sverige skaffat sig genom årtionden av hårt arbete, uppoffringar och insikten om att vi tillsammans kunde komma lite längre än var och en för sig.

Kärnan i de tidigare socialdemokratiska projekten var medveten ekonomisk politik för full sysselsättning och högt kunskapsinnehåll. Det innebar en god reallöneutveckling för breda grupper.

Jag vill att socialdemokratin formulerar en politik för fler framgångar, jobb och tillväxt. Först då kan vi återskapa oss som en vital samhällskraft som lockar de breda folklagren. Låt mig bidra med några förslag.

En framgångsrik skola är inte bara framtidens kanske viktigaste arena för ökad jämlikhet, utan också en grundbult för framtidsjobben. Kunskap och kreativitet är centrala för framtida svensk konkurrenskraft.

Att så många unga lämnar grund- och gymnasieskolan med ofullständiga kunskaper är därför inte bara svek mot dem, utan det allvarligaste hotet mot svensk tillväxt framöver.

Därför vill jag att vi socialdemokrater ska vara de som håller fast vid ambitionen att andelen ungdomar som får chans till högre utbildning ökar. Ungdomar som väljer yrkesutbildning ska få med sig en ”kompetensgaranti” så att man senare i livet ska kunna skaffa sig högskolebehörighet. Gemensamma system som erbjuder oss många chanser att fylla på med kompetens ska byggas upp. Jag vill se en socialdemokrati som orkar stänga ute kortsiktigheten från skolan, men som samtidigt omfamnar mångfalden av pedagogier och utförare.

Sverige är en öppen ekonomi. Jag vill därför att vi globaliserar det svenska utbildningsväsendet. Stärkt undervisning i matematik och naturvetenskap är en strategisk framtidsfråga, men lika viktig är svenska ungdomars flerspråkiga kompetens. I gymnasieskolan ska internationellt utbyte erbjudas fler elever. I högskolans alla utbildningsprogram ska utlandsstudier vara ett naturligt inslag. Breda investeringar i fler utlandsstipendier, ungdomsutbyten och samarbeten mellan svenska universitet och universitet i vår omvärld ska uppmuntras. Världen krymper. Våra ungar ska få chansen att erövra den.

Det är i de små, nya och innovativa företagen möjligheten för en explosiv jobbtillväxt finns. Men då behövs en mycket aktivare politik än i dag. Jag vill att socialdemokratin underlättar för människor att starta och utveckla företag.

Därför ska vi pröva nya metoder för ett bättre entreprenörs- och företagarklimat. Sverige ska vara ett land där det finns goda möjligheter att göra avdrag för ökat risktagande genom skattepremierat entreprenörssparande. Socialdemokratin behöver också ompröva sin syn på förmögenhetskatten. Nya verktyg som säkrar våra fördelningspolitiska ambitioner måste i stället utforskas.

Sverige har under många år varit ledande i investeringar i Forskning och Utveckling (FoU). I dag tappar vår grundforskning i kvalitet och en väldigt liten andel av den industrinära forskningen når eller sker i de små företagen. Sverige är ett av få länder i OECD som inte har skatteincitament för forskning. Våra forskningsinstitut svarar för en liten del av forskningen jämfört med andra länder, och få incitament finns för samverkan mellan forskare och företag. Jag vill se högre offentliga FoU-ambitioner och nya modeller som syftar till att attrahera det internationella kapitalet och kompetensen i tidiga utvecklingsskeden.

Sveriges väg till rikedom och full sysselsättning under 1900-talet skedde i en nära samverkan mellan politik och näringsliv.

När borgerligheten inte väljer att ta ledartröjan, ger det oss socialdemokrater en historisk chans att samla fackföreningsrörelse, forskningsvärld och svenskt näringsliv för en förutsättningslös diskussion om grundbultarna i en industri- och innovationspolitik för det 21:e århundradet.

En uppdaterad socialdemokratisk politik för fler framgångar, jobb och tillväxt är en viktig förutsättning för att alla människor ska få chansen att ta vara på sin inneboende potential. Ingen annan än du själv ansvarar för din talang, men vi kan tillsammans se till att Sverige blir ett land där fler människors begåvning kan blomstra.

Det tjänar vi alla på. Din framgång är nämligen också min framgång. Mitt liv blir rikare om också ditt liv blir det. Det är socialdemokratin.

Luciano Astudillo

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN