Karin Magnusson

SD går i lära hos rättshaveristerna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Läs Karin Magnussons krönika

Torsdagen den 26/8: Sverigedemokraterna begär ut statistik från Brottsförebyggande rådet för att bemöta kritiken av partiets våldtäktsrapport. SD menar att BRÅ:s avfärdande av våldtäktsrapporten är ”driven av politiska motiv”.

Lördagen den 28/8: SD anmäler sin reklamfilm som stoppats av TV 4 till Justitiekanslern.

Lördagen den 28/8: SD anmäler samma kanal till Granskningsnämnden.

Måndagen den 30/8: En dansk EU-parlamentariker vid namn Messerschmidt (DF) rycker ut och meddelar att den stoppade SD-reklamen ska bli föremål för debatt i Europaparlamentet.

Tisdag den 31/8: SD har i sin radioreklam ersatt ordet ”invandringsbroms” med ett pip-ljud. Flera svenska kanaler väljer ändå att inte sända partiets reklam.

Tisdag den 31/8: Danska regeringspartier vill skicka valobservatörer till bananrepubliken Sverige för att tillse att valet den 19 september sker i god ordning.

Onsdag 1/8: TV4 beslutar att en omklippt version av Sverigedemokraternas reklamfilm får sändas i kanalen från och med måndag. Filmen finns redan att se på nätet, nu med texten ”Censurerad av TV4”.

Sverigedemokraternas febriga aktiviteter liknar det som brukar sysselsätta rättshaverister.

Ett ord som vi ibland använder lite vårdslöst om mannen eller damen som med besatt blick dyker upp på vägföreningens årsmöte med famnen full av pärmar, till bristningsgränsen fyllda av polisanmälningar, överklaganden, stämningsansökningar och utkast till insändare. I botten finner vi kanske ett bygglov som dragit ut på tiden. Ett verkligt eller påhittat fel i beslutet eller handläggningen tas som tecken på att viss myndighetsanställd försöker försvåra, fördröja eller förstöra. Vapnen som står till buds i kampen att få rätt är en okuvlig envishet och instanserna som rättssamhället erbjuder. Det sista halmstrået som ska ge upprättelse, trots att haveristen sällan upplever samhället som rättssäkert.

Så blir till slut kampen själva livsinnehållet. Dagar läggs till år och livet går i snitslad bana mellan anmälningar, bilagor, inlagor och överklaganden.

Eller som i fallet Sverigedemokraterna: JK-anmälningar, anmälningar till granskningsnämnden och en vädjan till Europarådet att hörsamma den danska regeringens klagan om att Sverige lider av akut demokratiunderskott. Ett Europaråd partiet av allt att döma inte ger ett vitten för. SD:s europapolitik går ut på att man ska lämna det europeiska samarbetet snarast. Men som sagt, att tvinga sig själv i armarna på de samhällsinstanser man misstror är ett öde som drabbar de flesta rättshaverister.

Sverigedemokraternas olika utspel är ett led i taktiken att framstå som motarbetade sanningssägare etablissemanget till varje pris försöker tysta. TV4:s beslut att visa en omarbetad version av Sverigedemokraternas reklam kan man därför anta att partiet tagit emot med viss kluvenhet. Å ena sidan når man ut och vinner möjligen några röster. Å andra sidan förlorar man en del av den offerimage man så omsorgsfullt putsat på.

Men skam den som ger sig och tur att man kan lägga till den lilla brasklappen om att reklamfilmen som visas är censurerad.

Publisert: